1.8 Taxe de perfecționare gradul I

1.8.1 Taxă procesare dosar gradul I 200 lei
1.8.2 Taxă depunere lucrare gradul I 150 lei
1.8.3 Taxă echivalare doctorat cu gradul I 350 lei
1.8.4 Taxă eliberare certificat 30 lei

 

Plata taxelor de perfecționare gradul I se face la orice ghișeu, din țară, al băncii BRD – Groupe Société Générale, utilizând următoarele informații:

Numele și prenumele Numele și prenumele candidatului
Codul numeric personal CNP-ul candidatului
Banca BRD – Groupe Société Générale
Titular cont Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
Cod IBAN RO 68 BRDE 240 SV 895 344 52400
Cod formă de învățământ 01
Cod facultate 1341
Forma de învățământ Taxă procesare dosar gradul I Taxă depunere lucrare gradul I Taxă echivalare doctorat cu gradul I Taxă eliberare certificat
Cod taxă 105 106 108 39
Valoare taxă 200 lei 150 lei 350 lei 30 lei