1.15 Taxă pentru obținerea atestatului de abilitare

  • Pentru organizarea și desfășurarea procesului de obținere a atestatului de abilitare UAIC-IOSUD percepe taxă.
  • Candidatul va depune chitanța de plată a taxei de abilitare la secretariatul facultății, pentru completarea dosarului, în termen de maxim 5 zile lucrătoare după avizarea cererii candidatului de către rector.
  • Taxa se plătește:
    • cu numerar la casieria UAIC (Corp J-parter)
    • prin virament bancar utilizând informațiile de mai jos:

 

Numele și prenumele Numele și prenumele candidatului
Codul numeric personal CNP-ul candidatului
Banca Trezoreria Iași
Titular cont Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
Cod fiscal 4701126
Cod IBAN RO 44 TREZ 40620 F330500XXXX
Denumire taxă Taxă abilitare