1.10 Taxe modul postuniversitar de pregătire psihopedagogică

1.10.1 Nivelul I postuniversitar de licență

Cod taxă: 31

Cuantum total taxă = 1750 lei

 

Defalcare taxă pe discipline:

Disciplina Taxa
Pedagogie I 250 lei
Pedagogie II 250 lei
Psihologia educației 250 lei
Instruire asistată pe calculator 100 lei
Managementul clasei de elevi 150 lei
Didactica specializării 250 lei
Practica pedagogică în învățământul preuniversitar obligatoriu 250 lei
Evaluarea finală nivelul I 250 lei

 

1.10.2 Nivelul II postuniversitar

Cod taxă: 31

Cuantum total taxă = 1225 lei

 

Defalcare taxă pe discipline:

Disciplina Taxa
Educație interculturală 175 lei
Proiectarea și managementul programelor educaționale 175 lei
Didactica domeniului și dezvoltări în didactica specializării (învățământ liceal, postliceal, după caz) 175 lei
Practica pedagogică (învățământ liceal, postliceal, după caz) 175 lei
Psihopedagogia adoslescenților, tinerilor și adulților 175 lei
Consiliere și orientare 175 lei
Evaluarea finală nivelul II 175 lei

 

Plata taxei de școlarizare aferente modului postuniversitar de pregătire psihopedagogică se face la orice ghișeu, din țară, al băncii BRD – Groupe Société Générale, utilizând următoarele informații:

Numele și prenumele Numele și prenumele candidatului
Codul numeric personal CNP-ul candidatului
Banca BRD – Groupe Société Générale
Titular cont Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
Cod IBAN RO 68 BRDE 240 SV 895 344 52400
Cod taxă (taxă de școlarizare) 31
Forma de învățământ Cursuri postuniversitare
Cod formă de învățământ 06
Cod facultate 2210

 

Plata taxei se poate face și on-line, utilizând aceleași informații, accesând pagina: https://plati-taxe.uaic.ro/