Completare proces verbal de echivalare

Studenţii care au depus cereri pentru echivalare se pot prezenta la Secretariatul facultăţii pentru a primi Procesul Verbal de echivalare