Psychology Department

Componenţă

Profesor universitar doctor
Andrei HOLMAN
Director Departament
Camera D-315
andrei.holman@uaic.ro

Cadre didactice titulare și Cercetători științifici

Asist. univ. dr. Laura ARHIRI

Conf. univ. dr. Ştefan BONCU

Conf. univ. dr. Mihaela BOZA

Lect. univ. dr. Octav CANDEL

Prof. univ. dr. Ticu CONSTANTIN

Lect. univ. dr. Irina CRUMPEI-TANASĂ

Conf. univ. dr. Mihai CURELARU

Prof. univ. dr. Ruxandra-Loredana DIACONU-GHERASIM

Lect. univ. dr. Cătălin DÎRŢU

Lector . univ. dr. Andrei DUMBRAVĂ

Conf. univ. dr. Violeta ENEA

Conf. univ. dr. Ovidiu GAVRILOVICI

Asist. univ. dr. Mihaela-Alexandra GHERMAN

CS II dr. Georgiana JURAVLE

Conf. univ. dr. Cornelia MĂIREAN

Conf. univ. dr. Daniela MUNTELE

Conf . univ. dr. Dorin NĂSTAS

Lect . univ. dr. Octavian ONICI

Asist. univ. dr. Emilia PASCAL

Lect. univ. dr. Simona POPUŞOI

Asist. univ. dr. Oara PRUNDEANU

Lect . univ. dr. Radu ROBOTĂ

Prof. univ. dr. Dorina SĂLĂVĂSTRU

Conf . univ. dr. Camelia SOPONARU

Lect. univ. dr. Ana Maria ŢEPORDEI

Prof . univ. dr. Maria Nicoleta TURLIUC

Lect . univ. dr. Daniela ZAHARIA

Asist. univ. dr. Alexandra Simona ZANCU

Cadre didactice – consultanţi şi/sau asociaţi

Prof. univ. emerit Ion DAFINOIU

Prof . univ. emerit Mihai Dinu GHEORGHIU

Prof . univ. emerit Corneliu Eugen HĂVÂRNEANU

Prof. univ. emerit Ana CONSTANTIN

Prof . univ. emerit Luminiţa Mihaela IACOB

Conf . univ. dr. Aurel STAN

Prezentare

Pedagogie

Continuatoare a unor valoroase tradiţii ştiinţifice şi didactice – legate de numele unor înaintaşi iluştri, M. Ralea, V. Pavelcu, şi de activitatea deosebită a dascălilor, recunoscuţi şi apreciaţi de zeci de generaţii de studenţi, Stela Teodorescu, Andrei Cosmovici, Tiberiu Prună, Adrian Neculau, Constantin Logofătu, Tiberiu Rudică, – actuala catedră de psihologie s-a impus prin adaptarea rapidă şi flexibilă la realitatea academică românească postdecembristă.

Obiective si directii de activitate
Principalul obiectiv didactic al membrilor catedrei îl constituie asigurarea pregătirii temeinice a studenţilor de la cele trei secţii ale Facultăţii în domeniul ştiinţelor psihologice, generale şi aplicative. Direcţiile acoperite sunt multiple:

 • psihologie generală,
 • psihologie socială,
 • psihodiagnostic,
 • psihologia dezvoltării,
 • psihologia personalităţii,
 • psihologie organizaţională,
 • psihologie educaţională,
 • psihologie diferenţială,
 • psihologia activităţilor economice şi industriale,
 • psihologia juridică,
 • psihologia artei,
 • psihologia comunicării,
 • metodologia cercetării ştiinţifice,
 • managementul resurselor umane,
 • istoria psihologiei etc.

O atenţie specială este acordata şi disciplinelor conexe – informatică şi statistică cu aplicaţii în psihologie – necesare unei pregătiri riguroase în domeniul cercetării psihologice, aplicative sau fundamentale. Un obiectiv la fel de important îl constituie cercetarea ştiinţifică şi editarea susţinută de lucrări destinate studenţilor, dar şi cercetărilor originale. De altfel, manualele universitare cât şi cele pentru liceu, elaborate în facultatea noastră, au deja statut şi recunoaştere naţională. Două colecţii, Psihologie şi Psihologie aplicată, publicate la editura Polirom, în care au apărut peste cincizeci de volume, asigură materiale didactice pentru majoritatea direcţiilor de studiu.

În domeniul psihologiei sociale, rezultatele acestui efort se bucură nu doar de recunoaştere ştiinţifică naţională (acordarea de către CNCSIS a titlului de centru de excelenţă colectivului profesorilor ieşeni), ci şi europeană.

Derularea de proiecte naţionale şi internaţionale în domeniul construcţiei instituţionale şi intervenţiei în varii domenii (persoane defavorizate, violenţa în şcoli, consumul de droguri, medierea conflictelor, diagnosticul şi orientarea vocaţională, formarea funcţionarilor publici, etc.), identificarea direcţiilor de cercetare în psihologia românească contemporană şi problematica vastă a câmpului social (sărăcia, grupurile minoritare, puterea, devianţa etc.) s-au constituit în direcţii majore de implicare şi contribuţie a membrilor catedrei. Fondurile obţinute din aceste proiecte stau în bună parte la baza infrastructurii moderne a Facultăţii (laboratoare, reţea informatică, biblioteci de catedră).

În cadrul Facultăţii funcţionează o structură de cercetare unică în domeniul ştiinţelor socio-umane româneşti: baza comună pentru utilizatori multipli (B.C.U.M.). Catedra de Psihologie este, la iniţiativa profesorului Adrian Neculau, realizatoarea unui periodic de specialitate Psihologia socială (buletinul Laboratorului de psihologie socială) – şi susţinătoare a două masterate de profil: Relaţii umane şi comunicare şi Analiză şi intervenţie în grupuri şi organizaţii.

Posturi vacante

Anunţ privind posturile vacante pentru anul universitar 2022-2023

22_23_lista_posturi_didactice_psih

Adrese Utile

Contact

Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Str. Toma Cozma nr. 3, 700554 – IAŞI

E-mail:

 • deppsih@uaic.ro (doar pentru activităţi de cercetare);
 • secretariat.fpse@uaic.ro (pentru activităţi didactice/secretariat)