Conferinţa “Tendinţe contemporane ale dezvoltării ştiinţei: viziuni ale tinerilor cercetători”, ed. a VI-a

Apel de Participare Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir” (noua denumire a Universității Academiei de Științe a Moldovei) face Apel de participare la Conferința științifică a doctoranzilor Tendințe...