Comunitãţile de „ceangãi” -– o abordare psihosociologicã

Cristina Chiru

Rezumat: Identitatea etnicã a ceangãilor reprezintã o problemã controversatã în România. Studiile referitoare la originea lor etnicã nu sunt foarte numeroase şi nu oferã concluzii care sã clasifice controversele existente. Au existat dintotdeauna controverse în ceea ce priveşte apartenenţa etnicã şi lingvisticã a ceangãilor. O trãsãturã caracteristicã a ceangãilor se referã la apartenenţa religioasã a acestora. Sunt romano-catolici într-o regiune în care majoritatea populaþiei este de religie creştin-ortodoxã. Cei mai mulþi ceangãi trãiesc în Moldova, mai precis în judeţele Bacãu, Neamţ şi Iaşi, lângã râurile Trotuş şi Siret.

Abstract: The Csángó issue is very controversial in Romania. The studies regarding their origin and historical evolution are scarce and definitely unable to give scientifically convincing conclusions. There has always been a debate on the linguistic and ethnic characteristics of the Csángó. The certain feature accounting for their specificity is the Catholic religion in a country where the majority are Orthodox christians (the ethnic Romanians share at large the Orthodox faith). Many of the Csángó are located in Moldova in a very broad area circumscribed by the counties of Bacãu, Neamţ and Iaşi and the rivers Siret and Trotuş.

Résumé: L’’identité ethnique des csango représente un problème controversé en Roumanie. Les études concernant leur origine ethnique ne sont pas assez nombreuses et ne donnent pas de conlusions pour clarifier les controverses. Depuis toujours des controverses ont existé en ce qui concerne l’appartenance ethnique et linguistique des csangos. Un trait caracteristique des csangos se rapporte à leur appartenance religieuse. Ils sont catholique dans un région où la majorite est orthodoxe. La plupart des csangos vivent en Moldavie, plus précisement dans les départaments Bacãu, Neamţ et Iaşi, auprès des rivières Trotuş et Siret.

You may also like...

Sari la conținut