Harta mentală a României, sursă de menţinere a stimei de sine în situaţia de ameninţare a imaginii de sine

Loredana Gherasim

Rezumat: Scopul studiului de faţă este de a verifica dacă situaţia de afirmare a identităţii sociale va influenţa desenul hărţii României şi a zonei balcanice. Identitatea socială, pozitivă şi negativă a fost manipulată prin folosirea a două criterii de raportate diferite: raportarea la hărţile europene (activarea identităţii sociale pozitive) şi raportarea la ţările balcanice (activarea identităţii sociale negative). Jumătate dintre subiecţi aveau posibilitatea de a afirma identitatea socială (atât cea negativă, cât şi cea pozitivă), ceilalţi neavând această posibilitate. Variabila dependentă a fost reprezentată de harta mentală a României şi a Zonei Balcanice. Se consideră că aceste hărţi sunt expresia impresiilor subiective ale subiecţilor în legătură cu realitatea obiectivă. În acest studiu, am considerat că harta cognitivă reprezintă o măsură a stimei de sine a subiecţilor. Rezultatele obţinute au indicat că efectul variabilei afirmare este legat de tipul de identitate socială care a fost activat.

La carte mentale de la Roumanie comme source de préservation de l’estime de soi dans la
situation de menace de l’’image de soi

Résumé: Le but de cet étude est de vérifier si la situation d’affirmation de l’’identité sociale influence le dessin de la carte mentale de Roumanie et de la Région balkanique. L’’identité sociale positive ou négative a été manipulée par l’utilisation de deux critères différentes de comparaison: le rapport avec les pays européennes (activation d’une identité sociale positive) et le rapport avec les pays balkaniques (identité sociale négative). La moitié des sujets ont eu la possibilité d’’affirmer leur identité sociale (positive ou négative) et la moitié n’ont pas eu cette possibilitée. La variable dépendante a été la carte mentale de la Roumanie et de la Région balkanique. On considère que ces cartes sont les impressions subjectives des gens sur la réalité objective. Dans cet étude nous avons considéré que la carte cognitive représente une mesure de l’estime de soi des sujets. Les résultats montrent que l’effet de la variable affirmation est lié au type d’identité sociale qui a été active.

Romania’’s mental map – self-esteem maintenance source when self-identity is threaten
Abstract: The aim of this study is to check out whether threatening social identity will influence the free drawing of Romania and Balkans. Social identity, positive and negative, was manipulated in experiments by using two comparison criteria: European Community countries (positive social identity) and Balkan countries (negative social identity). Also, half of the subjects had the opportunity to express their social identity, either positive or negative. Dependent variable was the representation of Romania and Balkan maps. We consider that these maps are subjects’ representation of objective reality. To this respect we considered that the cognitive map might be a representation of subjects’ self-esteem. The results confirm that our variable depends on the activated social identity (positive or negative).

Înapoi

You may also like...

Sari la conținut