Reprezentarea socialã a Procesului Bologna: studiu explorativ

Mioara Cristea, Octavian Onici, Dorin Nastas, Andrei Holman, Ana-Maria Ţepordei

Rezumat: Lucrarea de faţă are ca obiectiv analiza semnificaþiilor pe care le poate lua sintagma “Procesul Bologna” în viziunea studenţilor şi a profesorilor din cadrul Universităţii “Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi. Cercetarea îşi propune sã exploreze dimensiunile reprezentãrii sociale a Procesului Bologna a celor douã categorii de subiecţi implicaţi, respectiv cadrele didactice şi studenţii. Studiul, realizat din perspectiva orientãrii structuraliste dezvoltate de şcoala de Reprezentãri Sociale de la Aix-en-Provence (Franţa), are un caracter preponderent explorativ şi încearcã sã evidenţieze principalele elemente ale reprezentãrii sociale în cauzã.
Cuvinte-cheie: reprezentare socialã, Procesul Bologna, perspectivă structuralã, practici sociale, coerenţa internã a reprezentãrii sociale.

Abstract: The aim of this research is to analyse the significations undertaken by the “Bologna Process” expression in the vision of the students and professors of the University “Al.I. Cuza”, Iaşi. The research explores the dimensions of the social representation of Bologna Process developed by the two main categories of subjects involved in the superior educational system. The study was designed in the framework of the structural perspective developed by the Social Representations School of Aix-en-Provence, France, and has an exploratory character.
Keywords: social representation, Bologna Process, structural perspective, social practices,
internal coherence of the social representation.
Résumé: L’objective de cette recherche est d’analyser les significations que pêut avoir la sintagme « Procès du Bologna » dans l’opinion des étudiants et professeurs de l’Université « Al.I. Cuza », Iassy. La recherche propose á explorer les dimensions de la représentation sociale du Procès Bologna pour les deux categories de sujects impliqués: les étudiants et les professeurs. L’étude utilise la perspective structuraliste developpée par L’École des Représentations Sociales du Aix-en-Provence (France) et a un character exploratif.
Mots clé: représentation sociale, Procès du Bologna, perspective structuraliste, pratiques sociales, cohérence interne de la représentation sociale.

You may also like...

Sari la conținut