Sari la conținutul principal

Admitere, sesiunea septembrie 2023

Întrebări frecvente

Rezultate finale septembrie 2023

15.09.2023/20:30

Confirmări etapa I
Detalii confirmări

Candidații admiși în sesiunea septembrie 2023

După afişarea/comunicarea rezultatelor, pentru a ocupa locul obţinut la concurs, CANDIDAȚII ADMIȘI au următoarele OBLIGAȚII în perioada 11 - 14 septembrie 2023:

Candidaţii admişi la buget:

 • Accesează platforma și achită taxa de înmatriculare (50 lei) din secțiunea „Efectuare plată”.

  Recomandăm metoda „Plată online cu cardul”.

  Modalități de plată a taxei de înmatriculare

 • Se prezintă la sediul facultăţii noastre din corpul D pentru:
  • depunerea dosarului
  • semnarea contractului de studii (confirmarea locului bugetat)

Conținut dosar licență

Conținut dosar master

Program confirmări

11, 12, 13, 14 septembrie 2023 orele 09:00-12:00 și 13:00-15:00

LICENȚĂ: Corp D, sala D208

MASTER: Corp D, sala D206

MASTERUL DIDACTIC: Corp D, sala D207

Candidaţii admişi la taxă:

 • Accesează platforma și achită prima tranşă din taxa de școlarizare, în valoare de 900 lei, din secțiunea „Efectuare plată”.

  Recomandăm metoda „Plată online cu cardul”.

  Modalități de plată a taxei de școlarizare

 • Se prezintă la sediul facultăţii noastre din corpul D pentru:
  • depunerea dosarului
  • semnarea contractului de studii

Conținut dosar licență

Conținut dosar master

Program confirmări

11, 12, 13, 14 septembrie 2023 orele 09:00-12:00 și 13:00-15:00

LICENȚĂ: Corp D, sala D208

MASTER: Corp D, sala D206

MASTERUL DIDACTIC: Corp D, sala D207

Candidaţii români de pretutindeni:

 • Se prezintă la sediul facultăţii noastre din corpul D pentru:
  • depunerea dosarului
  • semnarea formularului de confirmare a locului (Anexa 5)

Program confirmări

11, 12, 13, 14 septembrie 2023 orele 09:00-12:00 și 13:00-15:00

LICENȚĂ: Corp D, sala D208

MASTER: Corp D, sala D206

Candidaţii care se retrag, după sesiunea din septembrie 2023:

Retragerea dosarului trebuie făcută de către candidat sau de către o altă persoană, în numele candidatului, pe bază de procură notarială.

Trimiteți pe adresa restituiritaxe.fpse@uaic.ro cererea pentru restituirea taxei de şcolarizare achitată la confirmarea locului, compusă din următoarele documente:

 • cererea tip pentru restituirea taxei de 900 lei, completată
 • dovada de plată a taxei de şcolarizare (900 lei)
 • copie carte identitate
 • extras de cont al contului personal

Taxele de școlarizare se restituie, în cazul retragerii, astfel:

 • Candidaților admiși cu taxă care renunță la școlarizare în termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la semnarea Contractului de studii, li se va reține 10% din taxa de școlarizare pentru semestrul I.
 • Dacă cererea de retragere se va face după depășirea termenului de 5 (cinci) zile calendaristice de la semnarea Contractului de studii, dar înainte de începerea celei de a doua sesiuni de admitere [4 septembrie 2023], candidaților li se va reține 15% din taxa de școlarizare pentru semestrul I.
 • Celor care se retrag după începerea celei de a doua sesiuni de admitere [4 septembrie 2023], dar înainte de începerea anului universitar 2023 - 2024, li se va reține 20% din taxa de școlarizare pentru semestrul I.

Taxa de școlarizare achitată de către candidați în vederea confirmării locurilor se restituie integral în următoarele situații:

 • candidatul admis cu taxă a ocupat, în urma redistribuirii, un loc la buget;
 • candidatul nu a confirmat locul (deși a plătit prima tranșă din taxa de școlarizare).

Candidaților admiși la învățământ cu frecvență care se retrag după începerea anului universitar nu li se mai restituie taxa de școlarizare prevăzută de facultate pentru confirmarea locului. În cazul studenților înmatriculați la ID/IFR, în ceea ce privește restituirea taxelor după începerea anului universitar, se respectă prevederile Contractului de studii.

Taxa de înscriere nu se restiuie.

Taxa de înmatriculare nu se restiuie.

Candidații admiși pe locuri cu taxă în sesiunea iulie 2023

Candidații care au confirmat locurile cu taxă în sesiunea iulie 2023 se vor prezenta la facultate în perioada 11-14 septembrie după cum urmează:

Program confirmări

11, 12, 13, 14 septembrie 2023 orele 09:00-12:00 și 13:00-15:00

LICENȚĂ: Corp D, sala D208

MASTER: Corp D, sala D206

MASTERUL DIDACTIC: Corp D, sala D207

 • Se prezintă la sediul facultăţii noastre din corpul D pentru:
  • depunerea dosarului
  • semnarea contractului de studii

Conținut dosar licență

Conținut dosar master

Caledarul admiterii - LICENȚĂ

Caledarul admiterii - MASTER

Prezentarea facultății

Promovând excelenţa în învăţământ şi cercetare, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei din Iaşi

 • oferă programe de studii pentru obţinerea:
  • Diplomei de Licenţă (specializările: Psihologie, Pedagogie, Psihopedagogie Specială şi Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar);
  • Diplomei de Master în domeniile Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei;
  • Diplomei de Doctor în Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei;
 • asigură, pentru fiecare program de studiu, planuri de învăţământ şi programe analitice competitive care permit recunoaşterea diplomelor şi în alte ţări.

Studii de licență

 • Domeniul Psihologie
  • Psihologie
 • Domeniul Științe ale Educației
  • Pedagogie
  • Psihopedagogie
  • Pedagogia învățămânului primar și preșcolar

Durata studiior este de 3 ani.

Detalii Licență

Studii de masterat

 • Domeniul Psihologie
  • Evaluare clinică, consiliere şi psihoterapie de cuplu şi familie (ECCPCF)
  • Evaluarea, formarea şi consilierea psihologică a personalului (EFCP)
  • Evaluare clinică, consiliere şi psihoterapie de cuplu şi familie (ECCPCF) - Focşani
  • Psihologie clinică şi psihoterapie (PCP)
  • Psihologie educaţională şi consiliere (PEC)
 • Domeniul Științe ale Educației
  • Diagnoză şi intervenţie la persoanele cu cerinţe speciale (DIPCS)
  • Didactici aplicate pentru învăţământul primar (DAIP)
  • Educaţie timpurie (ET)
  • Politici şi management în educaţie (PME)
  • Masterat didactic (Biologie, Educaţie Fizică şi Sport, Fizică, Geografie, Teologie Ortodoxă)

Durata studiior este de 2 ani.

Detalii Master

Școala doctorală

Școala doctorală de Psihologie și Științe ale Educației organizează studii universitare de doctorat în două domenii:
 • Psihologie
 • Științe ale Educației

Detalii Doctorat

Facilități studenți

Studenți participând la o activitate în aer liber.

Stagii de Studiu sau Practică

Studenții facultății pot beneficia de stagii de studiu sau practică de scurtă și de lungă durată în străinătate în cele mai prestigioase universităţi ale lumii prin programele ERASMUS+ și SEE.

Cameră de cămin cu pat supraetajat.

Cazare

Ca student al facultății, vă veți bucura de toate beneficiile campusului Universității “Alexandru Ioan Cuza”: puteți beneficia de cazare în căminele universității, la o depărtare de 5 – 10 minute de facultate și de cantină.

Anunț referitor la cazare pentru candidații admiși

Sticky note cu un anunț pentru bursieri.

Burse

Pe lângă bursele de merit şi de studiu, studenţii ce întâmpină dificultăți financiare sau au probleme de sănătate pot beneficia de burse de ajutor social, dar există și burse pentru studenţii cei mai activi implicaţi în proiecte studenţeşti.

Studenți participând la o activitate în aer liber.

Tabere

Pe parcursul studiilor, studenții pot beneficia de locuri gratuite în tabere studenţeşti, în perioada vacanţei de vară.