Procedura de selecţie a lucrărilor

Lucrările sunt selectate printr-o procedură de analiză transparentă de către cel puţin doi membri ai colectivului redacţional, prin raportare la standarde ce vizează acurateţea ştiinţifică şi logica limbajului educaţional. În cazul în care membrii colectivului redacţional consideră necesară consultarea unui alt specialist, se solicită al treilea punct de vedere asupra lucrării.

În cazul în care sunt considerate necesare ajustări, redimensionări ale conţinutului lucrării, autorii primesc articolul însoţit de recomandări. Lucrările vor fi publicate numai după refacerea lor în acord cu recomandările recenzorilor. Autorii au la dispoziţie maximum trei săptămâni pentru revizuirea articolelor.

Autorii sunt înştiinţaţi cu privire la acceptarea sau neacceptarea spre publicare a articolelor până la data de 15 iunie a anului în curs.

Sari la conținut