Laboratorul de Psihologie Socială şi Studii Interdisciplinare „Adrian Neculau”

Laboratorul de psihologie socială şi studii interdisciplinare "Adrian Neculau"

Coordonator laborator: prof. dr. Mihai Dinu Gheorghiu

Descrierea laboratorului

Laboratorul de psihologie socială şi studii interdisciplinare (LPSSI) îşi propune continuarea cercetărilor începute sub conducerea profesorului Adrian Neculau în psihologia socială, deschizându-se în continuare unor contribuţii interdisciplinare din câmpul ştiinţelor socio-umane învecinate teoretic, tematic sau metodologic cu psihologia socială şi cu psihosociologia. Avem în vedere studii centrate pe conceptele de reprezentare socială, influenţă minoritară, memorie socială sau identitate socială, realizate cu metodologia specifică acestora. De asemenea, vor fi continuate sau iniţiate studii de psihosociologia comunităţii, de psihologia personalităţii, analiză instituţională, dinamică de grup, urmărindu-se diversificarea abordărilor metodologice şi a mijloacelor de intervenţie psihosociologică.

Laboratorul îşi propune să probeze virtuţile unei discipline de frontieră precum psihologia socială, ştiinţă releu şi mediatoare între psihologie şi sociologie, antropologie, istorie socială şi ştiinţele comunicării – cf. şi „Editorialul” nr. 33/2014 al revistei Psihologia Socială, revistă care îşi va îndeplini în continuare rolul de suport şi tribună publică a Laboratorului (LPSSI). Laboratorul va susţine angajarea membrilor săi în realizarea de proiecte de cercetare naţionale şi internaţionale, va încuraja colaborarea cu psihologii sociali din țările europene, dar şi din alte arii geografice, în perspectiva consolidării şi lărgirii unei rețele regionale/europene de psihologie socială. În acest sens, Laboratorul va sprijini activitatea editorială a membrilor săi, publicarea de lucrări ştiinţifice proprii (articole, studii), precum şi a unor traduceri importante, în revista proprie şi în colecţiile editurii Universităţii noastre, coordonate de membrii Laboratorului, dar nu numai, participarea la congrese şi conferinţe ştiinţifice, inclusiv prin organizarea unor asemenea manifestări. Nu în ultimul rând, LPSSI urmăreşte, solidar cu celelalte laboratoare ale Centrului nostru de cercetare, promovarea valorilor şi a eticii profesionale, colegialitatea, dar și spiritul critic și obiectivitatea. De asemenea, Laboratorul propune un program situat în perspectiva edificării unei comunități românești de psihologie socială, capabilă să contribuie la rezolvarea unor probleme sociale şi politice ale societăţii contemporane.

Pentru atingerea acestor obiective, LPSSI va urmări asocierea în activitatea sa a unor cercetători confirmaţi, din ţară şi din străinătate, dar şi a tinerilor cercetători, doctoranzi şi „postdoc”, în calitate de cercetători asociaţi şi de cercetători invitaţi. Lista acestora este provizorie, urmând a fi confirmată ulterior.

Sari la conținut