Ştiinţe Umane Clinice

Denumire laborator:  Ştiinţe Umane Clinice

Director laborator: Lect. univ. dr. Adina KARNER-HUŢULEAC

Obiective laborator:

 • Identificarea unor modele explicative noi ale psihologiei clinice, psihosociologiei clinice şi  antropologiei clinice, promovarea metodelor de cercetare clinice şi construirea de instrumente noi de măsurare a conceptelor acestor domenii.
 • Adaptarea şi standardizarea unor instrumente de măsură în psihologia clinica (generice şi specifice) utilizate în cercetarea europeană şi mondială.
 • Evaluarea conceptelor specifice domeniului clinic pentru diverse eşantioane de populaţie, în funcţie de starea de sănătate, gen, nivel de studii, vârstă, regiune geografică etc.
 • Elaborarea de sinteze teoretico-practice privind problematica psihologiei clinice, psihosociologiei clinice şi  antropologiei clinice.
 • Susţinerea de workshop-uri şi prelegeri pe tema psihologiei clinice, psihosociologiei clinice şi  antropologiei clinice pentru studenţii şi specialiştii care au tangenţă cu domeniul sănătăţii.
 • Elaborarea unor ghiduri de intervenţie psihoterapeutică specifică pentru diverşi factori cognitiv-emoţionali care afectează nivelul calităţii vieţii la populaţia clinică şi non-clinică.
 • Facilitarea traducerii şi publicării unor tratate de referinţă din domeniul psihologiei clinice, psihosociologiei clinice şi  antropologiei clinice.
 • Realizarea de parteneriate naţionale şi internaţionale de cercetare şi intervenţie în domeniul psihologiei clinice (eşantioane clinice şi non clinice), psihosociologiei clinice şi antropologiei clinice.
 • Implicarea activă în atragerea de fonduri pentru dotarea Laboratorului şi pentru susţinerea cercetării psiho-sociale de excelenţă în domeniul clinic.
 • Realizarea unei reţele de socializare pentru toţi specialiştii care lucrează în domeniul clinic şi/sau care sunt interesaţi de cercetarea clinică la nivel de licenţă, disertaţie, doctorat, post-doctorat, publicarea articolelor de specialitate sau a unor cărţi ştiinţifice, în vederea conectării şi coagulării cercetării româneşti în domeniu.
 • Conectarea cu institute de cercetare din ţară şi străinătate în vederea facilitării schimbului de experienţă.
 • Realizarea unui centru de resurse (bibliotecă on-line, instrumente de măsură, articole de specialitate etc.) pentru toţi studenţii şi specialiştii interesaţi de cercetare în psihologie clinică, psihosociologie clinice şi antropologie clinice.
 • Diseminarea rezultatelor cercetării sub formă de articole de specialitate, prezentări publice în cadrul conferinţelor naţionale şi internaţionale, publicarea de volume de autor sau de grup etc.

Teme de interes. Direcţii actuale şi viitoare de cercetare

 • Evaluarea nivelului calităţii vieţii pentru diverse eşantioane de populaţii clinice şi non-clinice
 • Identificarea factorilor cognitiv-emoţionali care influenţează semnificativ nivelul calităţii vieţii
 • Elaborarea unor strategii de intervenţie  pentru ameliorarea factorilor psihologici cu impact negativ asupra calităţii vieţii.
 • Adaptarea şi standardizarea unor instrumente de măsură a calităţii vieţii (generice şi specifice) utilizate în cercetarea europeană şi mondială.
 • Sensul vieţii şi sursele sensului vieţii pentru diverse eşantioane de populaţii clinice şi non-clinice
 • Religie, sensul vieţii şi sursele sensului vieţii la români în comunism şi postcomunism
 • Reprezentarea lui Dumnezeu la copii
 • Evaluarea calităţii vieţii pacienţilor dializaţi
 • Evaluarea comparativă a calităţii vieţii mai multor tipuri de pacienţi cronici
 • Evaluarea calității vieții pacienților cu IRC (metodologie mixtă)
Sari la conținut