Risc, rezilienţă şi contexte sociale

Denumire laborator:  Risc, rezilienţă şi contexte sociale

Coordonator laborator: Prof. univ. dr. Loredana Ruxandra Gherasim

Descrierea laboratorului:

Cercetarea în cadrul laboratorului vizează analiza indivizilor prin raportare la contextele sociale care afectează dezvoltarea şi calitatea vieţii. Sunt luate în considerare procesele care au legătură cu  promovarea unui dezvoltări pozitive de-a lungul vieţii în plan academic, social şi psihologic. Cercetarea în cadrul laboratorului se centrează asupra rolului diferitor tipuri de contexte sociale, cum ar fi cel climatul familial sau instituţional (cum ar fi cel şcolar). Temele  noastre de cercetare urmăresc  diferenţele inter-individuale şi transculturale în ceea ce priveşte modul în care oamenii reacţionează în diferite situaţii, accentul fiind pus pe identificarea punctelor forte, a atributelor, calităţilor şi competenţelor, cum ar fi trăsăturile de personalitate, motivaţia sau strategiile auto-reglatorii etc., care pot avea ca efect creşterea nivelului de performanţă, implicarea în sarcini, comportamentele prosociale sau starea de bine psihologică şi socială. În plus, temele de cercetare ale laboratorului se centrează asupra resurselor individuale, comunitare şi culturale, care pot avea roluri compensatorii şi de protecţie în rândul persoanelor care se confrunta cu factori de risc. Accentul este pus pe creşterea nivelului de înţelegere a modului în care unele persoane considerate „de risc” din punct de vedere social, cognitiv, sau emoţional depăşesc obstacolele şi obţin rezultate pozitive în adaptarea psihologică, academică şi socială. Mai mult, atenţia acordată nivelurile micro- si macro-social de analiza este utilă în examinarea diferitelor aspecte precum inegalităţile sociale, eşec şcolar, inadaptare şi rezilienţă.

Deşi orientările teoretice şi interesele de cercetare variază, activitatea de cercetare poate fi subsumată, în acest moment, celor cinci teme principale:

  1. Trasatori de personalitate si adaptare emoţională şi cognitivă;
  2. Suport social, dezvoltare socială şi emoţională a copiilor;
  3. Factori de creștere a rezilienței;
  4. Factori motivaționali și emoționali ai adaptării academice;
  5. Diferențe de gen si culturale.
Sari la conținut