Amintirile marcante versus amintirile comune: o nouă viziune taxonomică

Ticu Constantin

Rezumat: Autorul porneşte de la accepţiunea pe care o autoritate în domeniu, Martin Conway (1995), o dă conceptului de „amintiri-flash”, pentru a ajunge la o concluzie diferită, susţinută atât de o analiză conceptuală comparativă, cât şi de rezultatele obţinute în cadrul unei cercetări empirice. Astfel, Martin Conway include în categoria „amintirilor-flash” subcategoriile de „amintiri vivace” şi „amintiri traumatice”, pe când studiul de faţă argumentează că toate trei au suficiente elemente comune care să justifice subsumarea lor categoriei de „amintiri marcante”, opusă categoriei de „amintiri comune”, şi suficiente trăsături distinctive care să le justifice identităţile diferite. Din analiza datelor empirice, autorul conchide că între cele trei tipuri de amintiri marcante (flash, traumatic şi vivid) există diferenţe conferite în primul rând de ponderea (intensitatea) factorilor predictivi pentru detalierea amintirilor, iar între amintirile marcante şi cele relativ comune, diferenţele sunt date de configuraţia diferită a factorilor implicaţi în explicarea gradului lor de detaliere.

Résumé: En partant du sens de „flash memories” dans la définition donnée par Martin Conway, un chercheur très influent dans le domaine, l’auteur de cette étude fait une analyse comparative et obtient une conclusion taxonomique différente. L’auteur trouve des arguments pour inclure les souvenirs traumatiques et les souvenirs vifs dans la catégorie des souvenirs marquants. Les différences entre ces trois types de souvenirs sont générées par les facteurs predictifs pour le détaillement des souvenirs. Quand aux facteurs impliqués dans l’explication du degré de détaillement, ils font la différence entre les souvenirs marquants et les souvenirs communs.

Abstract: Starting from the meaning of „flash memories” in the view of Martin Conway, an authority in the field of memory, the author of this study made a comparative analysis, sustained by an empirical research, and finally drew a different taxonomic conclusion.
Thus, while M. Conway considers that both „vivid memories” and „traumatic memories” belong to the category of „flash memories”, this study argues that all three types are subsumed to another
category, a larger one, which the author has called „tracing memories”. He identified enough similarities between the flash, vivid, and traumatic memories, to have reasons to consider them as tracing memories, as opposite to the common memories. On the other hand, he noticed differences between the three kinds of tracing memories, able to make them distinct between each other. The empirical data reveal that the differences between flash, traumatic and vivid memories are mainly induced by the weight (intensity) of the predictive factors for the memories detailing, and the differences between the tracing memories and the common ones emerge from the differences in the configurations of the factors responsible for the detailing level of the memories.

Înapoi

You may also like...

Sari la conținut