Reprezentările sociale ale riscurilor colective. Efectele statutului minoritar şi ale normativităţii unui mesaj asupra reprezentării sociale emergente a poluării atmosferice

Andreea Vintilă

Rezumat: Percepţia socială a riscului este deseori evocată în studiile asupra riscurilor colective, însă teoria reprezentărilor sociale este rareori invocată. Experimentul de faţă utilizează paradigma reprezentărilor sociale pentru a testa efectele atribuirii minoritare şi ale normativităţii unui mesaj asupra unei reprezentări sociale emergente: cea a poluării atmosferice. Rezultatele arată că: (1) apelul la normă diferă în funcţie de tipul de mesaj, minoritar vs. majoritar şi normativ vs. anti-normativ, (2) indivizii sunt mai sensibili la atributele normative ale obiectului de reprezentare atunci când se confruntă cu un mesaj minoritar şi (3) efectele celor două variabile (statutul şi normativitatea mesajului) sunt aditive. Aceste rezultate se explică prin: (1) influenţa latentă a minorităţilor, (2) teoria elaborării conflictului şi (3) efectele contextului imediat puse în evidenţă de perspectiva structurală asupra reprezentărilor sociale.
Cuvinte-cheie: Reprezentare socială emergentă, context imediat, influenţă minoritară, normă,
poluare, riscuri colective.

Représentations sociales des risques collectifs. Effets du statut minoritaire et de la normativité d’’un message sur la représentation sociale émergente de la pollution atmosphérique
Résumé: La perception sociale du risque est souvent évoquée dans les études sur les risques collectifs, mais la théorie des représentations sociales y est rarement convoquée. La présente expérimentation utilise le paradigme des représentations sociales pour tester l’effet de l’’attribution minoritaire et de la normativité d’’un message sur une représentation sociale émergente: celle de la pollution atmosphérique. Les résultats montrent: (1) que l’appel à la norme est différent selon que les individus font face à un message minoritaire ou majoritaire, normé ou anti-normé, (2) que les individus sont plus sensibles aux attributs normatifs de l’objet de représentation lorsqu’’ils sont confrontés à un message minoritaire et (3) que les effets des deux variables (statut de la source et normativité du message) sont additifs. Nous expliquons ces résultats (1) par l’’influence latente des minorités, (2) par la théorie de la gencse du conflit et (3) par les effets du contexte immédiat mis en évidence par la perspective structurale des représentations sociales.
Mots-clés: Représentation sociale émergente, contexte immédiat, influence minoritaire, norme,
pollution, risques collectifs.

Social Representations of Collective Risks. Effects of the Minority Status and of the Normativeness of a Message on the Emerging Social Representation of Air Pollution
Abstract: The social perception of risk is frequently called up in the studies on collective risks, but the theory of social representations is rarely called upon to explain this phenomenon. The present experiment uses the paradigm of social representations in order to test the effect of the minority status and of the normativeness of a message on an emerging social representation: that of air pollution. The results show that (1) individuals’ call for the norm depends on the minority vs. majority status of the message to which they are exposed, as well as on its normativeness (normative vs. anti-normative message); (2) individuals are more reactive to the normative attributes of the object of representation when confronted with a minority status message; and (3) the effects of the two variables (source status and normativeness of the message) are additive. These results are explained through (1) the latent minority influence; (2) the theory of conflict genesis; and (3) the effects of the close context as revealed by the structural approach of the theory of social representations.
Keywords: Emerging social representation, close context, minority influence, norm, pollution,
collective risks.

Înapoi

You may also like...

Sari la conținut