Predictors of frequent car use in the urban environment

Andrei Holman, Ştefan Boncu

Abstract: The general area of the study is the psychology of attitudes toward the environment in relationship with car use. The first aim was to identify the differences between car owners and non-owners on a number of psycho-social measures, as well the correlations between them: “New Ecological Paradigm”, the perception of walking accessibility in one’s residential area and the perception of the ecological damages produced by automobiles. The second part of the study explores car use frequency and daily length in relationship to the three previously mentioned factors, as well as others, namely: urban traffic stress, personal ecological norm, perceived behavioral control of using other transportation means, age and gender. Results show certain significant associations and differences between the two groups (car owners vs. non/owners); also, regression analysis reveal the fact that the two behavioral measures used can be predicted on the basis of some of the psycho-social factors concerning environmental perception and attitude taken into account.
Key words: New Ecological Paradigm, car use, urban stress, walking accessibility, perceived control, personal ecological norm

Rezumat: Studiul se înscrie în aria psihologiei atitudinilor faţă de mediul înconjurător în relaţie cu utilizarea automobilului personal. Ca atare, un prim obiectiv a fost identificarea diferenţelor dintre posesorii şi non – posesorii de automobile pe câteva dimensiuni psiho-sociale măsurate, ca şi corelaţiile dintre acestea: scorul la scala “New Ecoogical Paradigm”, percepţia accesibilităţii mersului pe jos în aria urbană de rezidenţă şi percepţia problemelor ecologice create de automobile. O a doua parte a studiului vizează explorarea frecvenţei şi duratei zilnice de utilizare a automobilului în relaţie cu cei trei factori menţionaţi anterior, dar şi cu alţii, şi anume: stresul indus de traficul urban, norma ecologică personală, controlul comportamental perceput în legătură cu alegerea altor mijloace de transport, vârstă şi gen. Rezultatele relevă anumite asocieri şi diferenţe semnificative între cele două grupuri (posesori vs. non-posesori); de asemenea, analizele de regresie indică faptul că cele două măsuri comportamentale utilizate pot fi prezise pe baza unora dintre factorii psiho-sociali de percepţie şi atitudine faţă de mediu avuţi în vedere.
Cuvinte cheie: New Ecological Paradigm, automobil personal, stres urban, accesibilitatea mersului pe jos, control perceput, norma ecologică personală

Résumé : On a fait notre démarche sur la psychologie des attitudes face au milieu naturel en relation avec l’utilisation de l’automobile personnel. En conséquence, notre premier objectif a été d’identifier les différences entre ceux qui ont un automobile et ceux qui n’ont pas sur quelques dimensions psychologiques : la performance sur l’échelle New Ecological Paradigm, la perception de l’accessibilité du fait de se déplacer a pied dans la zone de résidence, et la perception des problèmes crées par les automobiles. Dans la deuxième partie d’étude on a explorée la fréquence et la durée d’utilisation quotidienne de l’automobile en relation avec les trois facteurs qu’on a déjà mentionné, mais aussi avec des autres : le stress crée par le trafic urbaine, la norme écologique personnelle, le contrôle perçu sur le choix des autres modalités de transport, l’age et le gendre. Les résultats indiquent des différences significatives entre les deux groupes (ceux qui ont et ceux qui n’ont pas un automobile). Les analyses de régression indiquent que les deux mesures comportementales utilisées peuvent être prédits en partant des facteurs de perception et d’attitude qu’on a introduit dans notre étude.
Mots-clés : New Ecological Paradigm, voiture personnelle, le stress urbain, l’accessibilité de se déplacer a pied, le contrôle perçu, la norme écologique personnelle

You may also like...