Relaţia dintre atitudinea faţă de sistemul de formare din şcolile de şoferi şi producerea accidentelor de circulaţie

Corneliu Havârneanu, Andrei Holman, Emil Forst

Rezumat: Articolul se bazează pe o sinteză a diverselor abordări teoretice asupra comportamentului la volan. Aspectul esenţial urmărit este cel al formării iniţiale a conducătorilor auto în cadrul şcolilor de şoferi. În primă fază, propunem un model conceptual al programelor de formare a viitorilor conducători auto, conţinînd un set de dimensiuni şi factori pe care îi considerăm a fi esenţiali pentru evaluarea eficienţei acestor programe. Apoi, prezentăm rezultatele unei cercetări care a avut obiectivul de a explora evaluările acordate şcolilor de şoferi – pe aceste dimensiuni ale modelului – de către reprezentanţii principalelor categorii de actori implicate: instructorii auto, directorii de şcoală şi elevii acestora. Rezultatele indică o ierarhizare semnificativă şi consistentă pe majoritatea dimensiunilor de evaluare a celor trei grupuri, directorii oferind cele mai pozitive evaluări, iar elevii plasându-se la polul opus.
Cuvinte cheie: formarea conducătorilor auto, model de eficienţă, evaluare

Abstract: The article is based upon a synthesis of the various approaches to driving behavior. The main aspect we trace is the initial education of drivers in the drivers’ schools. First, we present a conceptual model of the education programs of future drivers, containing a set of dimensions and factors we consider to be essentials for the evaluation of these programs. Second, we present the results of a research aiming at exploring the evaluations of drivers’ schools made – of these conceptual dimensions – by the representatives of the main actors involved: driving instructors, school managers and their students. Results indicate a significant and consistent hierarchy on most evaluation dimensions, managers having the most positive evaluations and students being at the opposite pole.
Key words: drivers’ education, efficiency model, evaluation

Résumé: On présente dans cet article une synthèse des approches théoriques sur le comportement dans le trafic. On a mis en évidence la formation initiale des conducteurs dans le cadre des écoles pour les conducteurs. Dans une première étape, on propose un model conceptuelle pour les programmes de formation des conducteurs. Ce model contient des dimensions et des facteurs qu’on considère essentiels pour l’évaluation de ces programmes. On expose, également, les résultats d’une recherche qui a eu comme objectif d’explorer les évaluations des écoles pour les conducteurs faites – sur ces dimensions du model – par les instructeurs, les élèves et les directeurs des écoles. Les résultats indiquent une hiérarchisation significative et consistante des réponses sur la majorité de dimensions d’évaluation, les directeurs offrant les plus positives évaluations et les élevés les plus réservées.
Mots-clés : la formation des conducteurs, model d’efficacité, évaluation

You may also like...