harta
 
 

Cine se poate înscrie?

 • cetăţeni români (cu domiciliul în România), UE, SEE şi CE.
 • Din categoria  românilor de pretutindeni, fac parte.:

  1. Persoanele care îşi asumă în mod liber identitatea culturală română, persoanele de origine română și cele aparținând filonului lingvistic şi cultural românesc. care locuiesc în afara frontierelor României (R. Moldova, Albania, Bulgaria, Croația, Grecia, Israel, Macedonia, Serbia, Ucraina, Ungaria) – etnici români;
  2. Românii emigrați, fie că au păstrat sau nu cetățenia română, descendenții acestora, precum și cetățenii români cu domiciliul stabil sau reședința în străinătate – diaspora.
 • Școlarizarea românilor de pretutindeni se realizează  cu respectarea strictă a capacității de școlarizare, astfel:

  1. fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursăla programe cu predare exclusiv în limba română;
  2. fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă,  la programe cu predare exclusiv în limba română;
  3. cu plata taxei de școlarizare în lei, în cuantumul stabilit pentru cetățenii român

 1. Conform Legii nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
 2. armâni, armânji, aromâni, basarabeni, bucovineni, cuţovlahi, daco-români, fărşeroţi, herţeni, istro-români, latini dunăreni, macedoromâni, macedo-români, maramureşeni, megleniţi, megleno-români, moldoveni, moldovlahi, rrămâni, rumâni, valahi, vlahi, vlasi, volohi, macedo-armânji.

Pot fi înscrişi fără admitere la facultatea noastră laureaţi ai olimpiadelor şcolare şi ai concursurilor de nivel naţional şi internaţional conform Listei olimpiadelor şcolare şi a concursurilor de nivel naţional şi internaţional ai căror laureaţi, absolvenţi cu Diplomă de bacalaureat, au dreptul să fie admişi, pe locuri finanţate de la buget, fără susţinerea concursului de admitere.

 

Calendarul admiterii

ActivitateaPerioadaInterval orarLocaţia
Preînscriere on-line 4 apr.-10 iul. 2022 - Link
Varianta I:  Înscriere  online
La completarea fişei este necesar a se alege  DA  sau  NU  la opţiunea "Sunt de acord să-mi fie afișat numele și prenumele pe listele de admitere"
11 iul.-16 iul. 2022 11 iul.-15 iul.
(900-1500)

16 iul.
(900-1200)
Link
Varianta II:  Înscriere fizică  (la cerere, cu programare prealabillă, la adresa de e-mail: admitere.fpse@gmail.com,în intervalul orar  08:00-15:00. E-mail-urile trimise în afara intervalului orar nu vor fi luate in considerare. Programarea este valabilă doar la primirea unui e-mail de confirmare). 11 iul.-16 iul. 2022 - Corp D, sala D 304
Calendarul de desfăşurare a probei de aptitudini Muzică şi dicţie se desfășoară ONLINE și este adresată specializărilor următoare:


-NOU! Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar IF şi ID - Comisia 1

LUNI: Link conectare Webex: Click aici     |     Număr întâlnire: 2734 793 8633     |     Parolă întâlnire: VvCyH39yWC6

MARŢI: Link conectare Webex: Click aici     |     Număr întâlnire: 2732 517 1158     |     Parolă întâlnire: GXkkJNK8Q87


-NOU! Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar IF şi ID - Comisia 2

LUNI: Link conectare Webex: Click aici     |     Număr întâlnire: 2730 818 9463     |     Parolă întâlnire: eGPhxv7fT66

MARŢI: Link conectare Webex: Click aici     |     Număr întâlnire: 2734 247 9403     |     Parolă întâlnire: 5XEq3pZ7pj4

 

Proba de Muzică şi Dicţie constă în:
• Verificarea auzului muzical, simţului ritmic, memoriei muzicale şi calităţilor vocale;
• Intonarea a 1-2 cântece, la alegerea comisiei, dintr-o listă de 5 cântece prezentate de candidat;
• Reproducerea de fragmente ritmico-melodice.

18 iul.-21 iul. 2022   - PIPP - Comisia 1
- PIPP - Comisia 2
Afişarea rezultatelor  (etapa I) 23 iul. 2022 - Site
Semnarea contractului de studii (confirmarea locului) pentru candidaţii declaraţi ADMIŞI la BUGET  în etapa I 25 iul.-29 iul. 2022 - Corp D, sala D 208, interval orar: 08:00-12:00, 14:00-16:00
Semnarea contractului de studii online (confirmarea locului) pentru candidaţii declaraţi ADMIŞI la TAXĂ  în etapa I
(contractul de studii se completează, se semnează olograf si se scaneaza PDF)
25 iul.-28 iul. 2022
29 iul. 2022 - până la ora 12:00
Site
Afişarea rezultatelor  (etapa II) 30 iul. 2022 - Site
Semnarea contractului de studii (confirmarea locului) pentru candidaţii declaraţi ADMIŞI la BUGET  în etapa II 01-2 aug. 2022  Corp D, sala D 208, interval orar: 09:00-12:00, 13:00-15:00
Semnarea contractului de studii online (confirmarea locului) pentru candidaţii declaraţi ADMIŞI la TAXĂ  în etapa II
(contractul de studii se completează, se semnează olograf si se scaneaza PDF)
01-2 aug. 2022
2 aug. 2022 - până la ora 15:00
-   Site
Afişarea rezultatelor FINALE 3 aug. 2022 - Site

Locurile rămase NEOCUPATE se vor scoate la concurs în sesiunea Septembrie!

În atenția candidaţilor ADMIŞI pe locurile cu TAXĂ în etapa 1 şi/sau etapa 2: documentele în original vor fi aduse înainte de începutul anului universitar 2022-2023 (12 sep-16 sep 2022).

 

Activitatea Perioada Interval orar Locaţia
Afişare locuri rămase disponibile, după sesiunea Iulie 2022 24 aug. 2022 - Site
Înscrierea la sesiunea de admitere din septembrie 2022 5-7 sep. 2022 - Site
Selecţia candidaţilor şi afişarea rezultatelor 8-9 sep. 2022 - Site
 

Oferta facultăţii

Domenii, specializări, formă de învăţământ şi durată studii

Domeniul de licenţăSpecializareaForma de învăţământ*Durata studiilor
PSIHOLOGIE Psihologie IF 3 ani
PSIHOLOGIE Psihologie ID 3 ani
ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI Pedagogie IF 3 ani
ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI Psihopedagogie specială IF 3 ani
ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar IF 3 ani
ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar ID 3 ani

* IF = învăţământ cu frecvenţă (zi), ID = învăţământ la distanţă

Număr de locuri

Cetăţeni ROMÂNI (cu domiciliul în România), UE, SEE și CE

Domeniul de licenţă: PSIHOLOGIE
Specializarea Forma Locuri buget repartizate statistic 2022/2023 Locuri buget pt. domenii prioritare de dezvoltare ale României Cadre didactice Candidați proveniți din sistemul de protecție socială Candidați cu cerințe educaționale speciale/dizabilități Absolvenți de licee situate în mediul RURAL Etnici ROMI Total BUGET ROMÂNI/ UE/SEE Taxă Total români
Buget+Taxă
Psihologie IF 113 3
0
1
0
4
2
123
165
288
Psihologie ID
0
0
0
0
0
0
0
0
100
100
TOTAL - DOMENIUL PSIHOLOGIE
113 3
0
1
0
4
2
123
265
388
Domeniul de licenţă: ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI
Specializarea Forma Locuri buget repartizate statistic 2022/2023 Locuri buget pt. domenii prioritare de dezvoltare ale României Cadre didactice Candidați proveniți din sistemul de protecție socială Candidați cu cerințe educaționale speciale/dizabilități Absolvenți de licee situate în mediul RURAL Etnici ROMI Total BUGET ROMÂNI/ UE/SEE Taxă Total români
Buget+Taxă
Pedagogie IF
23
1
11
0
0
1
0
36
55
91
Psihopedagogie specială IF
31
1
10
0
1
1
1
45
22
67
Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar IF
93
1
0
1
0
2
1
98
20
118
Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar ID
0
0
0
0
0
0
0
0
60
60
TOTAL - DOMENIUL ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI
147
3
21
1
1
4
2
179
157
336

 

ROMÂNI DE PRETUTINDENI

Domeniul de licenţă: PSIHOLOGIE
Specializarea Forma Buget, cu bursă Buget, fără bursă Taxă Total locuri
Psihologie IF 10 2
0
12
Psihologie ID 0 0
0
0
TOTAL - DOMENIUL PSIHOLOGIE
10 2
0
12
Domeniul de licenţă: ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI
Specializarea Forma Buget, cu bursă Buget, fără bursă Taxă Total locuri
Pedagogie IF 3 1
0
4
Psihopedagogie specială IF 2 1
0
3
Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar IF 2 0
0
2
Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar ID 0 0
0
0
TOTAL - DOMENIUL ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI 7 2
0
9

Ultimele medii de admitere de anul trecut

(click pentru detalii pe categoria vizată)
Cetăţeni români

Cetăţeni români

Specializarea Etapa1
buget
iulie 2021
Etapa1
taxă
iulie 2021
Etapa 2
buget
iulie 2021
Etapa 2
taxă
iulie 2021
Rezultate finale
buget
iulie 2021
Rezultate finale
taxă
iulie 2021
Etapa1
buget
sept. 2021
Etapa1
taxă
sept. 2021
Rezultate finale
buget
sept. 2021
Rezultate finale
taxă
sept. 2021
Psihologie - IF 9.35 9.03 9.20 8.73 9.16 8.73 8.10 8.10
Psihologie - ID 8.71 8.65 8.65 9.60 9.60
Pedagogie 8.88 8.00 8.36 7.18 8.25 7.18 7.81 7.88
Psihopedagogie specială 8.70 8.28 8.21 7.76 8.13 7.76 7.93 7.93
Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar - IF 9.05 8.93 8.90 8.85 8.88 8.85 8.85 8.85
Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar - ID 9.00 8.98 8.98
Absolvenţi de licee situate în mediul rural

Absolvenţi de licee situate în mediul rural

Specializarea Etapa1
buget
iulie 2021
Etapa 2
buget
iulie 2021
Rezultate finale
buget
iulie 2021
Etapa1
buget
sept. 2021
Rezultate finale
buget
sept. 2021
Psihologie - IF 8.80 8.78 8.85 8.76
Pedagogie 8.85 8.85 8.76
Psihopedagogie specială 9.30 9.30 9.30
Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar - IF 8.85 8.85 9.45 8.76 8.76
Candidaţi proveniţi din sistemul de protecţie socială

Candidaţi proveniţi din sistemul de protecţie socială

Specializarea Etapa1
buget
iulie 2021
Etapa 2
buget
iulie 2021
Rezultate finale
buget
iulie 2021
Etapa1
buget
sept. 2021
Rezultate finale
buget
sept. 2021
Psihopedagogie specială 9.50 8.13 8.13
Candidaţi de etnie rromă

Candidaţi de etnie rromă

Specializarea Etapa1
buget
iulie 2021
Etapa 2
buget
iulie 2021
Rezultate finale
buget
iulie 2021
Etapa1
buget
sept. 2021
Rezultate finale
buget
sept. 2021
Psihologie - IF 9.00 8.75 8.75
Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar - IF 8.25 8.25 8.25
Candidaţi români de pretutindeni

Candidaţi români de pretutindeni

Specializarea Etapa1
bursa
iulie 2021
Etapa1
buget
iulie 2021
Etapa1
taxă
iulie 2021
Etapa2
bursa
iulie 2021
Etapa 2
buget
iulie 2021
Etapa 2
taxă
iulie 2021
Rezultate finale
bursa
iulie 2021
Rezultate finale
buget
iulie 2021
Rezultate finale
taxă
iulie 2021
Etapa1
bursa
sept. 2021
Etapa1
buget
sept. 2021
Etapa1
taxă
sept. 2021
Rezultate finale
bursa
sept. 2021
Rezultate finale
buget
sept. 2021
Rezultate finale
taxă
sept. 2021
Psihologie - IF 9.66 9.58 9.55 9.43 9.50 9.49 9.26 9.26
Pedagogie 9.36 8.94 8.93 7.02 6.50 8.41 9.17 9.47
Psihopedagogie specială 9.29 9.24 9.56 8.41

De ce să studiezi la noi?

Printre punctele forte ale Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei de la Iaşi pot fi menţionate următoarele:

 • Cadrele didactice au o vastă expertiză de cercetare ştiinţifică, expertiza probată de un număr mare de lucrări publicate şi de derularea constantă a unor proiecte naţionale şi internaţionale;
 • Cadrele didactice au şi o consistentă experienţă practică asociată disciplinelor pe care le predau studenţilor;
 • În cadrul facultăţii funcţionează două asociaţii studenţeşti care organizează o varietate de activităţi de dezvoltare academică, profesională şi personală;
 • Se acordă burse pentru studenţii care vor să studieze (temporar) la universităţi din străinătate.

Discipline care se studiază la noi

Specializarea PSIHOLOGIE

ANUL IANUL IIANUL III
Introducere în psihologie
Statistică
Metode de cercetare în psihologie
Istoria psihologiei
Tehnologii informaţionale şi comunicaţionale
Analiza computerizată a datelor
Psihologia educaţiei
Practică de specialitate
Limba străină
Educaţia fizică
Psihologie socială
Psihologie experimentală
Psihologia dezvoltării
Psihologia personalităţii
Introducere în consilierea psihologică
Psihodiagnostic
Psihologia vârstelor
Psihologia sănătăţii
Neuropsihologie
Logopedie
Introducere în psihanaliză
Practică de specialitate
Limba străină
Psihodiagnostic
Psihologia personalului
Consiliere şi orientare în carieră
Psihologia mediului
Psihologie judiciară
Psihologia publicităţii
Psihologia cuplului şi a familiei
Psihologia rezilienţei
Psihologie organizaţională
Introducere în psihoterapie
Psihologia grupurilor sociale
Psihopatologie
Psihologie cognitivă
Profile atipice de dezvoltare
Psihopedagogia comportamentului deviant
Psihologia rezolvării conflictelor

Specializarea PEDAGOGIE

ANUL IANUL IIANUL III
Fundamentele pedagogiei
Fundamentele psihologiei
Fundamentele psihopedagogiei speciale
Psihologia educaţiei
Tehnologii informaţionale şi comunicaţionale
Teoria şi metodologia curriculum-ului
Istoria pedagogiei
Psihologia vârstelor
Psihologia personalităţii
Practică de specialitate
Limba străină
Educaţia fizică
Teoria şi metodologia instruirii
Metodologia cercetării educaţionale
Psihopedagogia creativităţii şi talentelor
Paradigme şi teorii contemporane ale educaţiei
Consiliere educaţională
Pedagogia învăţământului preşcolar şi primar
Teoria şi practica parteneriatului educaţional
Teoria şi practica evaluării
Pedagogia comunicării
Pedagogie socială
Educaţia pentru cetăţenie democratică
Consiliere vocaţională
Logopedie
Limba străină
Managementul proiectelor educaţionale
Educaţia adulţilor
Filosofia educaţiei
Didactica ştiinţelor educaţiei
Instruire asistată de calculator
Practică pedagogică
Educaţie interculturală
Managementul clasei de elevi
Antropologia educaţiei
Strategii diferenţiate şi incluzive în educaţie
Etică şi deontologie pedagogică
Alternative educaţionale

Specializarea PSIHOPEDAGOGIE SPECIALĂ

ANUL IANUL IIANUL III
Fundamentele pedagogiei
Fundamentele psihologiei
Fundamentele psihopedagogiei speciale
Psihologia educaţiei
Tehnologii informaţionale şi comunicaţionale
Teoria şi metodologia curriculum-ului
Anatomie, fiziologie şi genetică umană
Psihologia vârstelor
Psihologia personalităţii
Practică de specialitate
Limba străină
Educaţia fizică
Teoria şi metodologia instruirii
Teoria şi metodologia evaluării
Metodologia cercetării psihopedagogice
Psihodiagnostic
Psihopedagogia deficienţelor de auz
Psihopedagogia deficienţelor de intelect
Psihopedagogia deficienţelor neuro-psiho-motorii
Strategii diferenţiate şi incluzive în educaţie
Psihopedagogia deficienţelor de vedere
Psihopedagogia persoanelor cu tulburări asociate
Limba străină
Logopedie
Didactica activităţilor din învăţământul special şi integrat
Instruire asistată de calculator
Psihopedagogia comportamentului deviant
Asistenţa psihopedagogică a cuplului şi a familiei
Psihologia sănătăţii
Dificultăţi de învăţare
Introducere în psihoterapie
Consiliere psihopedagogică
Managementul clasei de elevi
Practică pedagogică
Evaluare şi intervenţie psiho-educaţională la persoanele cu CES
Orientarea şcolară şi profesională a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale

Specializarea PEDAGOGIA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PRIMAR ŞI PREŞCOLAR

ANUL IANUL IIANUL III
Fundamentele pedagogiei
Fundamentele psihologiei
Fundamentele psihopedagogiei speciale
Psihologia educaţiei
Tehnologii informaţionale şi comunicaţionale
Teoria şi metodologia curriculum-ului
Istoria pedagogiei
Psihologia vârstelor
Psihologia personalităţii
Practică de specialitate
Limba străină
Educaţia fizică
Teoria şi metodologia instruirii
Metodologia cercetării educaţionale
Limba română
Matematică
Didactica activităţilor matematice pentru învăţământul preşcolar şi primar
Teoria şi practica evaluării
Pedagogia învăţământului preşcolar şi primar
Literatura pentru copii
Pedagogie socială
Practică pedagogică în învăţământul preşcolar
Limba străină
Didactica activităţilor de educare a limbajului
Didactica limbii şi literaturii române pentru învăţământul primar
Didactica istoriei, a geografiei şi a educaţiei civice
Cunoaşterea mediului şi didactica ştiinţelor
Instruire asistată de calculator
Practică pedagogică în învăţământul primar
Educaţie plastică şi educaţie muzicală. Elemente de didactică
Didactica educaţiei fizice
Didactica abilităţilor practice
Managementul clasei de elevi
Puericultură şi igiena copilului
Psihopedagogia copiilor cu abilităţi înalte
Logopedie

Facilităţi oferite de facultate studenţilor

Pentru a afla ce facilităţi oferă facultatea (burse, cazare, mobilităţi de studiu şi / practică, tabere etc.), puteţi accesa link-ul.

Ce poţi deveni după absolvire?

Specializarea PSIHOLOGIE

 • psiholog în domeniile: psihologie clinică şi psihoterapie, psihologia muncii, consiliere şcolară şi vocaţională;
 • profesor de sprijin în cadrul unor programe individualizate de învăţare;
 • logoped;
 • referent resurse umane;
 • profesor în învăţământul gimnazial.

Specializarea PEDAGOGIE

 • profesor în învăţământul gimnazial;
 • profesor de sprijin în cadrul unor programe individualizate de învăţare;
 • asistent de cercetare în pedagogie;
 • logoped;
 • animator în grupuri şi organizaţii.

Specializarea PSIHOPEDAGOGIE SPECIALĂ

 • profesor de psihopedagogie specială (oferă servicii educaţionale elevilor cu cerinţe speciale) sau profesori de educaţie specială;
 • profesor itinerant / de sprijin (în reţeaua şcolilor incluzive);
 • profesor logoped;
 • educator specializat în instituţiile / serviciile de sprijin şi ocrotire a persoanelor cu nevoi speciale.

Specializarea PEDAGOGIA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PRIMAR ŞI PREŞCOLAR

 • profesor pentru învăţământul preşcolar şi primar.
 

Condiţii de admitere

DomeniulSpecializareaCondiţii de admitere*
(concurs de dosare)
Psihologie Psihologie 100 % media examenului de bacalaureat
Ştiinţe ale Educaţiei Pedagogie
Psihopedagogie specială
100 % media examenului de bacalaureat
Ştiinţe ale Educaţiei Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (IF/ID) 100 % media examenului de bacalaureat
Probă de aptitudini: Muzică şi dicţie
(18 iul.-21.iul.2022), conform programărilor ce vor fi afişate pe Site

Proba de Muzică şi Dicţie constă în:
• Verificarea auzului muzical, simţului ritmic, memoriei muzicale şi calităţilor vocale;
• Intonarea a 1-2 cântece, la alegerea comisiei, dintr-o listă de 5 cântece prezentate de candidat;
• Reproducerea de fragmente ritmico-melodice.

* Criteriile de departajare pentru candidaţii cu aceeaşi medie, aflaţi pe ultimele locuri:

 1. Media anilor de studii din liceu;
 2. Media la disciplina Psihologie.
 

Taxe

Taxa de înscriere la concursul de admitere

Cod taxă: 28

Cuantum taxă [2022]

Ciclul de studii Prima specializare A doua specializare
Licență 300 lei 150 lei

 

Sunt scutiți de la plata taxei de admitere la studii universitare de licență:

 1. candidaţii (în vârstă de până la 25 ani şi aflaţi în întreţinerea părinţilor) care sunt copii ai personalului didactic (de predare şi auxiliar) în activitate, pensionat sau decedat;
 2. candidaţii (în vârstă de până la 25 ani şi aflaţi în întreţinerea părinţilor) care sunt copii ai personalului nedidactic din Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
 3. candidaţii (în vârstă de până la 25 ani) care sunt copii orfani de ambii părinţi;
 4. candidaţii (în vârstă de până la 25 ani) proveniţi din casele de copii sau plasament familial;
 5. candidaţii care au obţinut distincţii (premiile I, II, III, menţiune, premii speciale) la olimpiadele şcolare internaţionale recunoscute de Ministerul Educației sau la alte concursuri recunoscute de către facultatea la care se înscrie (Anexa V).

 

Se reduce cu 50% cuantumul taxei de înscriere la admitere pentru candidaţii care sunt salariaţi ai Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi şi ai Bibliotecii Centrale Universitare „Mihai Eminescu” din Iaşi.

Scutirea sau reducerea taxei de înscriere se face numai pe baza actelor doveditoare prezentate de candidați comisiei de admitere pe facultate

 • Modalităţi de plată a taxei de admitere
  • Puteţi plăti taxa de admitere online, în contul BCR pe platforma https://plati-taxe.uaic.ro/. Vă rugăm să citiţi cu atenție instrucțiunile de pe platformă.
  • Puteţi achita taxa de admitere la orice agenţie BRD – din ţară, utilizând următoarele informații:
   Numele și prenumele Numele și prenumele candidatului
   Codul numeric personal CNP-ul candidatului
   Banca BRD – Groupe Société Générale
   Titular cont Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
   Cod IBAN RO 68 BRDE 240 SV 895 344 52400
   Cod taxă (taxă de admitere) 28
   Forma de învățământ Licență ZI Licență ID
   Cod formă de învățământ 01 02
   Cod facultate 1341 2203
  • Pentru fiecare dosar de înscriere se achită o taxă de admitere distinctă.
  • Dovada plăţii (o copie a ordinului de plata) o anexaţi dosarului de candidatură. Este foarte important ca plata să fie făcută cu numele și CNP-ul candidatului, altfel, chitanţa nu va putea fi luată în considerare.
 • Dacă sunteţi printre candidații scutiţi de plata taxei de înscriere, alegeţi ca metodă de plată în platformă „Scutire taxă” și încărcaţi documentul care atestă faptul că sunteţi eligibil pentru scutirea taxei. Vedeţi AICI categoriile de candidați scutiţi de plata taxei de înscriere.
 • Românii de pretutindeni (Republica Moldova, Ucraina, diaspora) sunt exceptaţi de la plata taxei de înscriere.
 • Taxele de admitere de la fiecare facultate pot fi consultate aici

Taxa de şcolarizare (doar pentru studenţii admişi pe locurile cu taxă)

Taxă de şcolarizare pentru anul I, an universitar 2022-2023:

 • 3.300 lei (1.650 lei / semestru): pentru studenţii admişi pe locurile cu taxă, IF şi ID

Taxa de şcolarizare se achită în patru rate astfel:

 • o primă rată în termen de două săptămâni de la începerea semestrului I,
 • a doua rată până la începerea sesiunii de examene din iarnă,
 • a treia rată în termen de două săptămâni de la începerea semestrului II şi
 • a patra rată până la începerea sesiunii de examene din vară.
  Excepţie face prima rată a semestrului I din anul I care se achită imediat după afişarea rezultatelor de la admitere, la semnarea contractului.

Ocuparea locurilor la buget şi la taxă se face semestrial, în funcţie de:

 • media de la admitere (pentru semestrul I) şi
 • punctajul obţinut după fiecare sesiune de examene (pentru celelalte semestre).

 

Cum te înscrii?

Programul înscrierilor

Pentru a consulta programul aferent, accesaţi link-ul.

Acte necesare la înscriere

 • original Diploma de bacalaureat, obţinută în România, sau atestat de echivalare emis de C.N.R.E.D., pentru studiile efectuate în afara României.
 • original Foaia matricolă (dacă diploma de bacalaureat este din seriile mai vechi, cu mediile anilor de studiu din liceu trecute pe verso, nu mai este necesară foaia matricolă) – pentru media anilor de studii din liceu.
 • original* şi fotocopie Diploma de licenţă/absolvire, pentru absolvenţii care doresc să se înscrie la o a doua specializare.
 • original Adeverinţă de la facultatea la care are/a avut calitatea de student/absolvent/exmatriculat pentru studenţi/absolvenţi/exmatriculaţi, din care să rezulte următoarele:
  • diploma de bacalaureat, în original, este la acea facultate;
  • diploma de licenţă şi suplimentul la diplomă, în original (pentru absolvenţi);
  • numărul de semestre urmate la buget/taxă;
  • numărul de semestre în care a beneficiat de bursă.
 • original* şi fotocopie Certificat de naştere.
 • original* şi fotocopie Certificat de căsătorie sau documentul care atestă schimbarea numelui (dacă este cazul).
 • original* şi fotocopie Cartea de identitate (care atestă domiciliul în domiciliul în România)
 • original Adeverinţa medicală tip (eliberată în ultimele 6 luni de către medicul de familie/medicul de dispensar studenţesc/medicul şcolar care să menţioneze starea de sănătate a candidatului);
 • original două fotografii format 2/2,5.
 • original Chitanţa de achitare a taxei de înscriere - 300 lei.
 • copie Extrasul de cont bancar al titularului.
 • original Acord de confidenţialitate - însoţeşte fişa de înscriere fiind obligatoriu (a se consulta Informarea privind prelucrarea informațiilor cu caracter personal)
 • Dosar plic

* Originalul documentului este necesar doar în cazurile speciale de înscriere fizică; se restituie candidatului după certificarea documentului în copie de către membrii comisiei.

 

Rezultate

 
Rezultate în ordinea descrescătoare a mediilor

Cetăţeni români

21.07.2022 Psihologie - IF
23.07.2022 Psihologie - ID
23.07.2022 Pedagogie
21.07.2022 Psihopedagogie specială
22.07.2022 Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar - IF
21.07.2022 Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar - ID

Candidaţi români de pretutindeni

23.07.2022 Psihologie - IF
23.07.2022 Pedagogie
23.07.2022 Psihopedagogie specială
23.07.2022 Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar - IF

Următoarea etapă va implica confirmarea locului în perioada 25 iul.-29 iul. 2022, conform unui calendar de planificări, pentru candidaţii declaraţi ADMIS la:

 • buget - prin depunerea fizică a dosarului,
 • taxă - prin depunerea online a contractului de studiu și a chitanței

Recomandăm candidaţilor de pe listele de RESPINŞI (ÎN AŞTEPTARE), în etapa I, să nu-şi retragă dosarul în prima perioadă de confirmări pentru a putea beneficia de un loc pe listele cu ADMIŞI, după eventualele retrageri/neconfirmări ale candidaţilor admişi iniţial.

 
Rezultate în ordinea descrescătoare a mediilor

Cetăţeni români

30.07.2022 Psihologie - IF
30.07.2022 Psihologie - ID
30.07.2022 Pedagogie
30.07.2022 Psihopedagogie specială
30.07.2022 Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar - IF
30.07.2022 Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar - ID

Candidaţi români de pretutindeni

30.07.2022 Psihologie - IF
30.07.2022 Pedagogie
30.07.2022 Psihopedagogie specială
30.07.2022 Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar - IF

Următoarea etapă va implica confirmarea locului pentru candidaţii declaraţi ADMIS în etapa a II-a; perioada confirmării locului: 1-2 aug. 2022, conform unui calendar de planificări, pentru candidaţii declaraţi ADMIS la:

 • buget - prin depunerea fizică a dosarului,
 • taxă - prin depunerea online a contractului de studiu și a chitanței
 
Rezultate în ordinea descrescătoare a mediilor

Cetăţeni români

03.08.2022 Psihologie - IF
03.08.2022 Psihologie - ID
03.08.2022 Pedagogie
03.08.2022 Psihopedagogie specială
03.08.2022 Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar - IF
03.08.2022 Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar - ID

Candidaţi români de pretutindeni

03.08.2022 Psihologie - IF
03.08.2022 Pedagogie
03.08.2022 Psihopedagogie specială
03.08.2022 Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar - IF

Candidaţii care au fost declaraţi RESPINS trebuie să se prezinte la secretariatul facultăţii, pentru retragerea dosarului în intervalul orar 10:00-12:00, pana la data de 24 august 2022.

 

Ce faci după ce eşti admis?

Paşii de parcurs la confirmare-LICENTA 2022

 1. Achitaţi taxa aferentă formei de finanţare la care aţi fost admis, după cum este prevăzut la punctul 8.2.
 2. Pentru semnarea Contractului de studii universitare:
  1. dacă sunteţi printre candidaţii  ADMIŞI la BUGET veţi completa contractul de studii la sala D 208, astfel:
   • dacă sunteţi admis în  etapa 1, în perioada 25 iul.-29 iul. 2022,
   • dacă sunteţi admis în  etapa 2, în perioada 01-02 aug. 2022
  2. dacă sunteţi printre candidaţii ADMIŞI pe locurile cu TAXĂ  puteţi transmite contractul de studii (Licență IF și Licență ID) şi dovada plăţii taxei de şcolarizare  doar electronic, completând acest formular, astfel:
   • dacă sunteţi admis în  etapa 1, în perioada 25 iul.-29 iul. 2022;
   • dacă sunteţi admis în  etapa 2, în perioada 01-02 aug. 2022;
 3. Pentru depunerea actelor de studii, în original:
  1. dacă sunteţi printre candidaţii  ADMIŞI la BUGET veţi depune actele în original la sala D 208, astfel:
   • dacă sunteţi admis în  etapa 1, în perioada 25 iul.-29 iul. 2022, dacă sunteţi admis în  etapa 2, în perioada 01-02 aug. 2022
    Neprezentarea actelor de studii în original, din vina exclusivă a candidatului admis,în termenul stabilit de către Facultate, duce la pierderea locului şi la neînmatriculare la Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi.
   • Dosarul care urmează a fi depus,în perioadele mai sus-menţionate conţine:
    • original şi fotocopie Diploma de bacalaureat, obţinută în România, în original sau Atestat de echivalare, emis de C.N.R.E.D., pentru studiile efectuate în afara României.
    • original Foaia matricolă  (dacă diploma de bacalaureat este din seriile mai vechi, cu mediile anilor de studiu din liceu trecute pe verso, nu mai este necesară foaia matricolă) - pentru media anilor de studii din liceu.
    • original şi fotocopie Diploma de licenţă/absolvire, pentru absolvenţii care doresc să se înscrie la o a doua specializare.
    • original Adeverinţă  de la facultatea la care are/a avut calitatea de student/absolvent/exmatriculat pentru studenţi/absolvenţi/exmatriculaţi, din care să rezulte următoarele:
     • diploma de bacalaureat, în original, este la acea facultate;
     • diploma de licenţă şi suplimentul la diplomă, în original (pentru absolvenţi);
     • numărul de semestre urmate la buget/taxă;
     • numărul de semestre în care a beneficiat de bursă.
    • original şi fotocopie Certificat de naştere.
    • original şi fotocopie Certificat de căsătorie  sau documentul care atestă  schimbarea numelui  (dacă este cazul).
    • original şi fotocopie Cartea de identitate  (care atestă domiciliul în România) sau  Paşaport  (candidaţi din ţările membre UE, SEE şi Elveţia).
    • original Adeverinţa medicală tip (eliberată în ultimele 6 luni de către medicul de familie/medicul de dispensar studenţesc/medicul şcolar care să menţioneze starea de sănătate a candidatului);
    • original două fotografii format 2/2,5.
    • original Chitanţa de achitare a taxei de înscriere - 300 lei.
    • fotocopie Extrasul de cont bancar al titularului.
    • original Acord de confidenţialitate
    • Dosar plic
  2. dacă sunteţi printre candidaţii  ADMIŞI pe locurile cu TAXĂ în  etapa 1  şi/sau  etapa 2  veţi aduce documenteleîn original,  înainte deînceputul anului universitar 2022-2023  (12 sep-16 sep 2022).
   • Dosarul care urmează a fi depus conţine:
    • original şi fotocopie Diploma de bacalaureat, obţinută în România, în original sau Atestat de echivalare, emis de C.N.R.E.D., pentru studiile efectuate în afara României.
    • original Foaia matricolă  (dacă diploma de bacalaureat este din seriile mai vechi, cu mediile anilor de studiu din liceu trecute pe verso, nu mai este necesară foaia matricolă) - pentru media anilor de studii din liceu.
    • original şi fotocopie Diploma de licenţă/absolvire, pentru absolvenţii care doresc să se înscrie la o a doua specializare.
    • original Adeverinţă  de la facultatea la care are/a avut calitatea de student/absolvent/exmatriculat pentru studenţi/absolvenţi/exmatriculaţi, din care să rezulte următoarele:
     • diploma de bacalaureat, în original, este la acea facultate;
     • diploma de licenţă şi suplimentul la diplomă,în original (pentru absolvenţi);
     • numărul de semestre urmate la buget/taxă;
     • numărul de semestre în care a beneficiat de bursă.
    • original Cerere înmatriculare în an superior,în regim de plata taxei de şcolarizare, numai pentru candidaţii care au acumulat credite transferabile în calitate de student (nu în regim de certificat).
    • original* şi fotocopie Certificat de naştere.
    • original* şi fotocopie Certificat de căsătorie  sau documentul care atestă  schimbarea numelui  (dacă este cazul).
    • original* şi fotocopie Carte de identitate  (care atestă domiciliul în România) sau  Paşaport  (candidaţi din ţările membre UE, SEE şi Elveţia).
    • original Adeverinţa medicală tip (eliberată în ultimele 6 luni de către medicul de familie/medicul de dispensar studenţesc/medicul şcolar care să menţioneze starea de sănătate a candidatului);
    • original două fotografii format 2/2,5.
    • original Chitanţa de achitare a taxei de înscriere - 300 lei.
    • fotocopie Extrasul de cont bancar al titularului.
    • original Acord de confidenţialitate
    • Dosar plic
   • Dacă sunteţi admis la taxă şi mai ocupaţi un loc la buget la o altă specializare, trebuie să aduceţi o copie legalizată după actele de studii şi o adeverinţă din care să rezulte ocuparea acelui loc la buget.

Dacă se doreşte retragerea dosarului, acesta se restituie titularului sau altei persoane doar cuîmputernicire prin notariat.

Vor fi declaraţi RESPINŞI candidaţii care:

 • nu au  îndeplinit cele trei cerinţe de mai sus (punctele 1, 2, şi 3) sau
 • nu au la dosarul deînscriere actele de studiiîn original, conform art. 60 din Metodologia de admitere la studii universitare de licenţă /2022-2023.

Plata taxei deînmatriculare / taxei de şcolarizare

 • Candidaţii admişi la buget vor avea de plătit taxa deînmatriculare,în valoare de 50 lei.
 • Candidaţii admişi pe locurile cu taxă vor achita prima tranşă din taxa de școlarizare,în valoare de 900 lei.

Paşi de urmat de către cei care, în urma redistribuirilor, trec de la taxă la buget

Candidaţii care au fost admişi  iniţial la Taxă  şi care  au trecut la Buget  trebuie să achite taxa deînmatriculare la buget ( 50 lei ) şi să se prezinte la sediul facultăţii noastre din  corpul D, la  sala D 208  în perioada 01-02 aug. 2022, cu următoarele documente:

 • dosar plic  din carton, cu actele enumerate la pct.-ul 8.1;
 • dovada de plată a  taxei deînmatriculare  (50 lei);
 • dovada de plată a  taxei de şcolarizare  (900 lei);
 •  cererea tip  pentru  restituirea taxei  de 900 lei, completată;
 • 2 copii  carte identitate ;
 • 2 copii  extras de cont  al contului personal.

 

Candidații care iniţial au fost pe  listele de aşteptare, iar ulterior au fost  admişi la Taxă  vor semna Contractul de studii, vor achita prima rată din taxa de şcolarizare ( 900 lei )în perioada 01-02 aug. 2022 şiîşi vor confirma locul pe site-ul facultăţii.

 

Candidații care iniţial au fost pe  listele de aşteptare  şi au fost  ulterior admişi la Buget  vor semna Contractul de studii, vor achita taxa de înmatriculare la buget ( 50 lei ) şi se vor prezenta la sediul facultăţii noastre din  corpul D, la sala  D 208  în perioada 01-02 aug. 2022, cu următoarele documente:

 • dosar plic  din carton, cu actele enumerate la pct.-ul 8.1;
 • dovada de plată a  taxei deînmatriculare  (50 lei).

Candidaţii care nu semnează Contractul de studii (nu confirmă locul) vor fi declaraţi RESPINŞI.

Lista finală a candidaţilor admişi  se va afişa pe data de  03.08.2022.

Locurile eliberate  vor fi scoase la concurs în sesiunea  SEPTEMBRIE 2022.

Candidaţii admişi cu taxă, care renunţă la şcolarizare după încheierea Contractului de studii

Candidaţilor admişi cu taxă care renunţă la şcolarizare după încheierea Contractului de studii  în termen de:

 • 5 (cinci) zile de la semnarea Contractului de Studii, se va reţine (10% din taxa de şcolarizare pentru semestrul I 1.650 lei/semestru), an universitar 2022-2023.
 • după depăşirea termenului de 5 (cinci) zile de la semnarea Contractului de Studii, dar înainte de începerea celei de a doua sesiuni de admitere (5 sep.-7 sep. 2022), se va reţine 15% din taxa de şcolarizare pentru semestrul I (1.650 lei/semestru), an universitar 2022-2023.
 • după începerea celei de-a doua sesiuni de admitere (5 sep.-7 sep. 2022), dar înainte de începerea anului universitar, se va reţine 20% din taxa de şcolarizare pentru semestrul I (1.650 lei/semestru), an universitar 2022-2023.
 • după începerea anului universitar taxa de şcolarizare prevăzută pentru confirmarea locului de admitere nu se restituie.

Candidaţii care NU şi-au indeplinit obligaţiile vor fi declaraţi RESPINŞI.

 

Cazare

Important:

Candidații admiși, care doresc cazare, vor completa pe site-ul facultății chestionarul pentru cazare la adresa următoare.

Perioada de completare a chestionarului de cazare este: 26 iul. - 31 aug. 2022.

Dacă sunteți un caz special (medical, orfan de ambii părinți, proveniți din centrul de plasament/case de copii, vă aflați în plasament familial, surori studente, studentă mamă cu copil, studenți căsătoriți, participant/cu părinte participant la Revoluție), veți încărca documentele în zona din chestionar. Lista actelor este la adresa: următoare.

Informații orientative despre cămine studențești și tarife, găsiți la adresa următoare.

Repartizarea locurilor se realizează în funcție de media de la admitere, avându-se în vedere ordinea priorităților din formularul de cazare, până la epuizarea locurilor primite (de ex.: dacă unul dintre cămine este foarte solicitat, ca fiind preferat de mai mulţi candidaţi, faţă de numărul de locuri de care dispunem în acest cămin, atunci locurile în acest cămin se vor epuiza până la o anumită medie, iar comisia de cazare se va orienta spre a 2-a prioritate din formular).