harta
 
 

Cine se poate înscrie?

 • cetăţeni români (cu domiciliul în România), UE, SEE şi CE.
 • Din categoria românilor de pretutindeni, fac parte.:

  1. Persoanele care îşi asumă în mod liber identitatea culturală română, persoanele de origine română și cele aparținând filonului lingvistic şi cultural românesc. care locuiesc în afara frontierelor României (R. Moldova, Albania, Bulgaria, Croația, Grecia, Israel, Macedonia, Serbia, Ucraina, Ungaria) – etnici români;
  2. Românii emigrați, fie că au păstrat sau nu cetățenia română, descendenții acestora, precum și cetățenii români cu domiciliul stabil sau reședința în străinătate – diaspora.
 • Școlarizarea românilor de pretutindeni se realizează cu respectarea strictă a capacității de școlarizare, astfel:

  1. fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursăla programe cu predare exclusiv în limba română;
  2. fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă,  la programe cu predare exclusiv în limba română;
  3. cu plata taxei de școlarizare în lei, în cuantumul stabilit pentru cetățenii român

  1. Conform Legii nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
  2. armâni, armânji, aromâni, basarabeni, bucovineni, cuţovlahi, daco-români, fărşeroţi, herţeni, istro-români, latini dunăreni, macedoromâni, macedo-români, maramureşeni, megleniţi, megleno-români, moldoveni, moldovlahi, rrămâni, rumâni, valahi, vlahi, vlasi, volohi, macedo-armânji.
 

Calendarul admiterii

ActivitateaPerioadaInterval orarLocaţia
Varianta I:  Înscriere  online
La completarea fişei este necesar a se alege  DA  sau  NU  la opţiunea "Sunt de acord să-mi fie afișat numele și prenumele pe listele de admitere"
5 sep. − 7 sep. 2022 . Link
Varianta II:  Înscriere fizică  (la cerere, cu programare prealabillă, la adresa de e-mail: admitere.fpse@gmail.com,în intervalul orar  0800 − 1500. E-mail-urile trimise în afara intervalului orar nu vor fi luate in considerare. Programarea este valabilă doar la primirea unui e-mail de confirmare). 5 sep. − 7 sep. 2022 900 − 1700 Corp D, sala D 309
Calendarul de desfăşurare a probei de interviu doar pentru specializarea Psihologie Clinică şi Psihoterapie 8 sep. 2022 Site
Afişarea rezultatelor 9 sep. 2022 Site
Semnarea contractului de studii (confirmarea locului) pentru candidaţii declaraţi ADMIŞI la BUGET 12 sep. − 13 sep. 2022 800 − 1200
1400 − 1600
Corp D, sala D 206
Semnarea contractului de studii online (confirmarea locului) pentru candidaţii declaraţi ADMIŞI la TAXĂ
(contractul de studii se completează, se semnează olograf si se scaneaza PDF)
12 sep. − 13 sep. 2022 Site
Afişarea rezultatelor FINALE 14 sep. 2022 - Site
Depunerea actelor de studii, în original, pentru candidaţii admişi pe locurile cu taxă din sesiunea iulie 2022 12 sep. − 16 sep. 2022 800 − 1200
1400 − 1600
Corp D, sala D 206
Detalii
Depunerea actelor de studii, în original, pentru candidaţii admişi pe locurile cu taxă din sesiunea septembrie 2022 12 sep. − 16 sep. 2022 800 − 1200
1400 − 1600
Corp D, sala D 206
Detalii

 1. Conturile de acces pe platforma de admitere eadmitere.uaic.ro vor putea fi create până cel târziu miercuri, 7 sep. 2022, ora 1700, iar fişele de admitere vor putea fi înregistrate până miercuri, 7 sep. 2022, ora 1800.
 

Oferta facultăţii

Domenii, specializări, formă de învăţământ durată studii şi număr de locuri

Obs: Numărul de locuri sub rezerva aprobării Ministerului Educaţiei Naţionale

Cetăţeni ROMÂNI (cu domiciliul în România), UE, SEE și CE

Domeniul: PSIHOLOGIE
Specializarea Forma. Durata studii Locuri buget repartizate statistic 2022/2023 Locuri buget pt. domenii prioritare de dezvoltare ale României Candidați cu cerințe educaționale speciale/dizabilități Etnici ROMI Total BUGET ROMÂNI/ UE/SEE Taxă. Total români
Buget+Taxă
Evaluare clinică, consiliere şi psihoterapie de cuplu şi familie (ECCPCF)
IF
2 ani           2 2
Evaluare clinică, consiliere şi psihoterapie de cuplu şi familie (Focşani) (ECCPCF-F)
IF
2 ani           1 1
Evaluarea, formarea şi consilierea psihologică a personalului (EFCP)
IF
2 ani           17 17
Psihologie clinică şi psihoterapie (PCP)
IF
2 ani           1 1
Psihologie educaţională şi consiliere (PEC)
IF
2 ani           6 6
TOTAL - Psihologie               27 27

 1. IF = învăţământ cu frecvenţă (zi)
 2. Locurile de la taxă sunt alocabile la nivel de domeniu de studii

Domeniul: ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI
Specializarea Forma. Durata studii Locuri buget repartizate statistic 2022/2023 Locuri buget pt. domenii prioritare de dezvoltare ale României Candidați cu cerințe educaționale speciale/dizabilități Etnici ROMI Total BUGET ROMÂNI/ UE/SEE Taxă. Total români
Buget+Taxă
Diagnoză şi intervenţie la persoanele cu cerinţe speciale (DIPCS)
IF
2 ani     1   1 4 5
Didactici aplicate pentru învăţământul primar (DAIP)
IF
2 ani 7       7 5 12
Educaţie timpurie (ET)
IF
2 ani 6       6 5 11
Politici şi management în educaţie (PME)
IF
2 ani           13 13
Master didactic în Biologie (MD-Bio)
IF
2 ani           2 2
Master didactic în Educaţie Fizică şi Sport (MD-EFS)
IF
2 ani           7 7
Master didactic în Fizică (MD-Fiz)
IF
2 ani 9       9 2 11
Master didactic în Geografie (MD-Geo)
IF
2 ani           1 1
Master didactic în Teologie Ortodoxă (MD-Teo)
IF
2 ani 1       1 1 2
TOTAL - Ştiinţe ale Educaţiei     23   1   24 40 64

 1. IF = învăţământ cu frecvenţă (zi)
 2. Locurile de la taxă sunt alocabile la nivel de domeniu de studii

 

ROMÂNI DE PRETUTINDENI

Domeniul: PSIHOLOGIE
Specializarea Forma. Durata studii Buget, cu bursă Buget, fără bursă Taxă Total locuri
Evaluare clinică, consiliere şi psihoterapie de cuplu şi familie
IF
2 ani 1 1   2
Evaluare clinică, consiliere şi psihoterapie de cuplu şi familie (Focşani)
IF
2 ani        
Evaluarea, formarea şi consilierea psihologică a personalului
IF
2 ani 1 1   2
Psihologie clinică şi psihoterapie
IF
2 ani 1 2   3
Psihologie educaţională şi consiliere
IF
2 ani        
TOTAL - Psihologie     3 4   7

 1. IF = învăţământ cu frecvenţă (zi)

 

Domeniul: ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI
Specializarea Forma. Durata studii Buget, cu bursă Buget, fără bursă Taxă Total locuri
Diagnoză şi intervenţie la persoanele cu cerinţe speciale
IF
2 ani   1   1
Didactici aplicate pentru învăţământul primar
IF
2 ani        
Educaţie timpurie
IF
2 ani        
Politici şi management în educaţie
IF
2 ani   1   1
Master didactic în Biologie
IF
2 ani        
Master didactic în Educaţie Fizică şi Sport
IF
2 ani        
Master didactic în Fizică
IF
2 ani        
Master didactic în Geografie
IF
2 ani        
Master didactic în Teologie Ortodoxă
IF
2 ani        
TOTAL - Ştiinţe ale Educaţiei       2   2

 1. IF = învăţământ cu frecvenţă (zi)

IMPORTANT!

Candidaţii care au fost exmatriculaţi de la studii universitare de masterat au dreptul să se înscrie la un nou concurs de admitere numai pe locuri cu taxă, indiferent de forma de învăţământ, conform HG nr. 404/2006 (art. 25) şi Regulamentului studiilor universitare de masterat.

Ultimele medii de admitere de anul trecut

(click pentru detalii pe categoria vizată)
Cetăţeni români

Cetăţeni români

Specializarea Etapa1
buget
iulie 2021
Etapa1
taxă
iulie 2021
Etapa 2
buget
iulie 2021
Etapa 2
taxă
iulie 2021
Rezultate finale
buget
iulie 2021
Rezultate finale
taxă
iulie 2021
Etapa1
buget
sept. 2021
Etapa1
taxă
sept. 2021
Rezultate finale
buget
sept. 2021
Rezultate finale
taxă
sept. 2021
Evaluarea, formarea şi consilierea psihologică a personalului 8.60 7.00 7.00 9.12 7.30 9.12 9.13 7.39 8.72 7.39
Evaluare clinică, consiliere şi psihoterapie de cuplu şi familie 8.80 8.40 7.38 6.37 6.70 7.90 9.12 9.12
Evaluare clinică, consiliere şi psihoterapie de cuplu şi familie (Focşani) 8.68 8.16 8.68 8.10 8.68 8.10
Psihologie clinică şi psihoterapie 9.55 9.25 9.55 9.17 9.55 9.17 9.22 9.22
Psihologie educaţională şi consiliere 8.62 8.31 8.11 7.87 8.11 7.87
Diagnoză şi intervenţie la persoanele cu cerinţe speciale 9.32 7.90 9.25 8.19 9.25 8.19 9.70
Didactici aplicate pentru învăţământul primar 7.60 8.57 7.60 8.57 7.60 8.57 8.50 8.50 8.65
Educaţie timpurie 8.40 8.40 8.40 9.10 8.40 8.50 8.40
Politici şi management în educaţie 9.25 7.90 9.25 7.90 9.25 7.90 9.55 9.55
Master didactic în Biologie 9.40
Master didactic în Educaţie Fizică şi Sport 9.10 9.10 9.10
Master didactic în Fizică 9.32 9.32 9.32
Master didactic în Geografie 8.80 8.80 8.80
Master didactic în Teologie Ortodoxă 9.40 8.95 9.40 8.95 9.40 8.95
Candidaţi români de pretutindeni

Candidaţi români de pretutindeni

Specializarea Etapa1
bursa
iulie 2021
Etapa1
buget
iulie 2021
Etapa1
taxă
iulie 2021
Etapa2
bursa
iulie 2021
Etapa 2
buget
iulie 2021
Etapa 2
taxă
iulie 2021
Rezultate finale
bursa
iulie 2021
Rezultate finale
buget
iulie 2021
Rezultate finale
taxă
iulie 2021
Etapa1
bursa
sept. 2021
Etapa1
buget
sept. 2021
Etapa1
taxă
sept. 2021
Rezultate finale
bursa
sept. 2021
Rezultate finale
buget
sept. 2021
Rezultate finale
taxă
sept. 2021
Evaluarea, formarea şi consilierea psihologică a personalului 8.50 8.12 8.50 7.00 8.50 7.00
Psihologie clinică şi psihoterapie 8.20 8.20 8.20 8.20 8.65 8.65
Didactici aplicate pentru învăţământul primar 9.62
Politici şi management în educaţie 9.80

De ce să studiezi la noi?

Printre punctele forte ale Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei de la Iaşi pot fi menţionate următoarele:

Cui se adresează?

EFCP
Preponderent licenţiaţilor în psihologie, ştiinţe economice, sociologie şi asistenţă socială care doresc să lucreze în posturi asociate problematicii gestionării resurselor umane şi să îşi dezvolte competenţele profesionale asociate acestui domeniu de activitate.
ECCPCF
Absolvenților cu licență în psihologie, psihopedagogie, medicină, asistență socială, dar și absolvenților altor specializări care doresc să-și dezvolte cunoștințele și deprinderile necesare intervenției terapeutice sistemice în cuplu și familie.
ECCPCF - FOCŞANI
Absolvenţi cu licenţă în psihologie, psihopedagogie, medicină, asistenţă socială, folosofie, dar şi absolvenţi ale altor specializări care doresc să-şi dezvolte cunoştinţele şi deprinderile necesare intervenţiei terapeutice sistemice în cuplu şi familie.
PCP
Absolvenţi ai secţiilor de psihologie şi psihopedagogie specială precum şi absolvenţilor altor specializări şi permite abordarea unei cazuistici variate de populaţii clinice de la copii la vârstnici.
PEC
Se pot înscrie licenţiaţi în:
• psihologie
• pedagogie;
• psihopedagogie specială;
• pedagogia învăţământului primar şi preşcolar;
• alte specializări din domeniul ştiinţelor socio-umane.
Absolvind acest master poţi obţine atestatul de liberă practică, în calitate de psiholog şcolar, de la Colegiul Psihologilor din România, cu condiţia să ai diploma de licenţă în Psihologie.
DIPCS
Absolvenților cu licență în psihologie, psihopedagogie specială, medicină, asistență socială, dar și absolvenților altor specializări care doresc să-și dezvolte cunoștințele și deprinderile necesare diagnozei şi intervenţiei la copilul cu cerinţe educative speciale.
DAIP
• Absolvenţilor cu licenţă (pe sistemul Bologna) în specializarea Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar;
• Absolvenţilor cu licenţă în domeniul Ştiinţe ale Educaţiei pe sistemul Bologna (3 ani) sau anterior sistemului Bologna.
ET
• Absolvenţilor cu licenţă (pe sistemul Bologna) în specializarea Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar;
• Absolvenţilor cu licenţă în domeniul Ştiinţe ale Educaţiei pe sistemul Bologna (3 ani) sau anterior sistemului Bologna.
PME
• Personalului de conducere pentru instituţiile educaţionale preuniversitare şi universitare;
• Profesorilor de la toate specialităţile;
• Experţilor evaluatori;
• Consilierilor pe probleme de educaţie;
• Consilierilor şi experţilor din organizaţii naţionale/internaţionale;
• Jurnaliştilor cu expertiză în câmpul educaţional;
• Coordonatorilor de proiecte/programe cu finanţare naţională şi internaţională.
Masterat Didactic
• Absolvenţilor cu diplomă de licenţă de la specializările: - Biologie,
- Educaţie Fizică şi Sport,
- Fizică,
- Geografie,
- Teologie Ortodoxă.

Discipline care se studiază la noi

EFCP
• Analiza postului şi a muncii
• Metode de cunoaştere a persoanei
• Diagnosticul şi negocierea conflictelor
• Formarea şi dezvoltarea personalului
• Evaluarea psihologică a personalului
• Psihologia aplicată în transporturi
• Tehnica construirii şi validării instrumentelor psihologice
• Metode avansate de cercetare
• Analiza climatului organizaţional şi managementul schimbării
• Evaluarea şi stimularea performanţei profesionale
• Consilierea psihologică
• Coaching organizaţional
• Analiza socio-instituţională
• Psihologie pozitivă aplicată în organizaţii
• Competenţe şi proceduri specifice inspectorului de resurse umane
• Relaţii publice şi promovarea firmei
• Practică de specialitate
ECCPCF

• Psihoterapie. Orientări şi tendinţe actuale
• Consiliere psihologică
• Psihoterapie sistemică
• Psihologia şi terapia cuplului şi a familiei
• Sexualitate normală și patologică
• Psihopatologia copilului şi adolescentului
• Psihoterapia copilului
• Evaluare psihologică: metode psihometrie
• Evaluare și diagnostic psihologic în cuplu și în familie
• Psihoterapie structurală și strategică
• Psihoterapia centrată pe emoții
• Psihoterapie cognitiv-comportamentală
• Psihoterapie transgenerațională și narativă
• Psihologie pozitivă aplicată
• Sensurile vieții
• Comportamente și riscuri pentru sănătate
• Traumă, reziliență și dezvoltare postraumatică
• Metodologia cercetării ştiinţifice
• Etică și integritate academică
• Stagiu clinic
ECCPCF - FOCŞANI

• Psihoterapie. Orientări şi tendinţe actuale
• Consiliere psihologică
• Psihoterapie sistemică
• Psihologia şi terapia cuplului şi a familiei
• Sexualitate normală şi patologică
• Psihopatologia copilului şi adolescentului
• Psihoterapia copilului
• Evaluare psihologică: metode psihometrie
• Evaluare şi diagnostic psihologic în cuplu şi în familie
• Psihoterapie structurală şi strategică
• Psihoterapia centrată pe emoţii
• Psihoterapie cognitiv-comportamentală
• Psihoterapie transgeneraţională şi narativă
• Psihologie pozitivă aplicată
• Sensurile vieţii
• Comportamente şi riscuri pentru sănătate
• Traumă, rezilienţă şi dezvoltare postraumatică
• Metodologia cercetării ştiinţifice
• Etică şi integritate academică
• Stagiu clinic
PCP

• Psihoterapie. Orientări şi tendinţe actuale
• Introducere în psihotraumatologie
• Psihopatologia copilului şi adultului
• Analize cantitative complexe în cercetarea psihopedagogică
• Consiliere psihologică
• Psihoterapie ericksoniană şi hipnoză clinică
• Metodologia cercetării ştiinţifice
• Evaluare psihologică: metode psihometrice
• Sexualitate normală şi patologică
• Terapia tulburărilor de limbaj
• Evaluarea psihologică a personalităţii prin tehnici proiective
• Evaluare şi intervenţie psihoeducaţională la
• persoanele cu nevoi speciale
• Psihologia şi terapia cuplului şi a familiei
• Evaluare psihologică şi psihodiagnostic clinic
• Terapie sistemică
• Modele de predicţie şi intervenţie în psihologia sănătăţii
• Stagiu clinic
PEC

• Metodologia cercetării ştiinţifice
• Metode calitative în ştiinţele socio-umane
• Psihologia transculturală a dezvoltării
• Teorii moderne ale dezvoltării copilului şi adolescentului
• Fundamentele cunoaşterii psihologice a preşcolarului şi şcolarului
• Evaluare şi intervenţie psihoeducaţională la persoanele cu nevoi speciale
• Psihologia comunicării în educaţie
• Tulburări de dezvoltare a copilului şi adolescentului
• Psihodiagnosticul preşcolarului şi şcolarului
• Psihologia învăţării
• Competenţe sociale şi emoţionale
• Consiliere educaţională
• Terapii cognitiv-comportamentale
• Orientare vocaţională
• Consiliere psihologică
• Psihosociologia comunităţii şi a familiei
• Stagiu de practică
DIPCS

• Psihoterapie. Orientări şi tendinţe actuale
• Metod în ştiinţele educaţiei
• Terapii ocupaţionale, complementare şi corectiv compensatori
• Metode şi tehnici de diagnostic şi intervenţie pentru persoanele cu deficienţe intelectuale
• Metode calitative în evaluarea şi diagnoza persoanelor cu cerinţe speciale
• Prevenţie şi intervenţie timpurie
• Tehnici speciale de terapia limbajului
• Tulburări de dezvoltare a copilului şi adolescentului
• Dificultăţi de învăţare - metode şi tehnici de intervenţie
• Metode şi tehnici de diagnostic şi intervenţie pentru copilul victimizat
• Metode şi tehnici de diagnostic şi intervenţie pentru persoanele cu deficienţe senzoriale şi motrice
• Elaborarea şi aplicarea programelor de incluziune/integrare şcolară a copiilor cu cerinţe speciale
• Modele de predicţie şi intervenţie în psihologia sănătăţii
• Consiliere psihologică
• Managementul şi design-ul serviciilor de asistenţă şi intervenţie psihopedagogică
• Comunicare alternativă şi augmentativă la persoane cu nevoi speciale
• Terapii de grup la persoanele cu nevoi speciale
• Stagiu clinic
DAIP

• Metode avansate de cercetare în ştiinţele educaţiei; aplicaţii pentru învăţământul primar
• Consiliere curriculară pentru învăţământul primar
• Tehnici discursive şi teatrale utilizate în învăţământul primar
• Strategii didactice interactive
• Dezvoltări ale domeniului didactica limbii şi comunicării în învăţământul primar
• Dezvoltări ale domeniului didactica matematicii în învăţământul primar
• Fundamente epistemologice ale noilor educaţii
• Managementul proiectelor educaţionale
• Sisteme educaţionale alternative pentru învăţământul primar
• Strategii de dezvoltare a creativităţii şcolarului mic
• Cerinţe educaţionale speciale şi programe de incluziune şcolară
• Educaţie pentru sănătate şi igienă
• Utilizarea multimedia şi TIC în predarea matematicii şi ştiinţelor
• Fundamente etico-deontologice ale educaţiei
• Educaţie pentru protecţia mediului şi ecologie aplicată în învăţământul primar
• Activităţi integrate în predarea muzicii şi a educaţiei fizice
• Strategii şi tehnici de educaţie estetică în învăţământul primar
• Socializare şi parentalitate
• Laborator de didactici aplicate şi practică pedagogică
ET

• Metode avansate de cercetare în ştiinţele educaţiei
• Curriculum pentru educaţie timpurie
• Limbaj şi comunicare expresivă
• Strategii didactice de formare a reprezentărilor matematice elementare
• Etică şi responsabilitate socială
• Consiliere educaţională în învăţământul preşcolar
• Educaţia părinţilor
• Managementul proiectelor educaţionale
• Dezvoltarea socio-emoţională a preşcolarilor
• Educaţie pentru sănătate şi igienă
• Cerinţe educaţionale speciale şi programe de incluziune şcolară
• Tehnici creative de formare a abilităţilor practice
• Cunoaşterea lumii şi educaţia ecologică
• Manifestare ludică şi succes educaţional
• Muzică şi mişcare în educaţia timpurie
• Strategii şi tehnici de educaţie estetică în educaţia timpurie
• Socializare şi parentalitate
• Paradigme şi teorii contemporane ale educaţiei timpurii
• Orientări moderne în psihologia învăţării
• Practică pedagogică în învăţământul preşcolar (4 semestre)
PME

• Fundamente teoretice şi metodologice ale politicii educaţiei
• Management educaţional
• Metode avansate de cercetare în ştiinţele educaţiei
• Analize computerizate de date în domeniul politicilor şi managementului educaţional
• Politici educaţionale de promovare a talentelor şi creativităţii
• Politici şi management de dezvoltare profesională
• Management financiar şi administrativ în instituţiile educaţionale
• Sisteme de management educaţional în spaţiul internaţional
• Medierea conflictelor în educaţie
• Leadership şi managementul instituţional
• Managementul calităţii în educaţie
• Dezvoltarea mediilor virtuale în educaţie (collaborative learning, elearning, blended learning, MOOCs etc.)
• Paradigme contemporane ale educaţiei
• Sisteme de etică şi deontologie în educaţie
• Politica şi managementul curriculum-ului
• Politici şi strategii de educaţie interculturală
• Comunicare interinstituţională
• Managementul resurselor umane şi marketing educaţional
• Practica în domeniul managementului educaţional
• Practica de cercetare
Masterat Didactic

• Discipline de specialitate
• Discipline psihopedagogice
• Discipline didactice și metodice
• Practică pedagogică în școli

Competenţe profesionale ale programelor de studii

Evaluarea, formarea şi consilierea psihologică a personalului (EFCP)

Evaluare clinică, consiliere şi psihoterapie de cuplu şi familie (ECCPCF)

Evaluare clinică, consiliere şi psihoterapie de cuplu şi familie (ECCPCF) - FOCŞANI

Psihologie clinică şi psihoterapie (PCP)

Psihologie educaţională şi consiliere (PEC)

Diagnoză şi intervenţie la persoanele cu cerinţe speciale (DIPCS)

Didactici aplicate pentru învăţământul primar (DAIP)

Educaţie timpurie (ET)

Politici şi management în educaţie (PME)

Masterat didactic

Facilităţi oferite de facultate studenţilor

Pentru a afla ce facilităţi oferă facultatea (burse, cazare, mobilităţi de studiu şi / practică, tabere etc.), puteţi accesa link-ul.

 

Condiţii de admitere

Domeniul PSIHOLOGIE

Programul de master Condiţiile de admitere (concurs de dosare)* Precizări suplimentare
 • Evaluarea, formarea şi consilierea psihologică a personalului
 • Evaluare clinică, consiliere şi psihoterapie de cuplu şi familie
 • Evaluare clinică, consiliere şi psihoterapie de cuplu şi familie - FOCŞANI
 • Psihologie educaţională şi consiliere
Nota pentru admitere master va fi obținută prin însumarea a 60% din media de la licența și 40% din nota care va fi obținută pentru portofoliu argumentativ, o nota de la 0 la 10.
Criteriile de departajare pentru candidaţii cu aceeaşi medie: Media de la examenul de licență.
Precizări suplimentare privind admiterea
 • Psihologie clinică şi psihoterapie
Nota pentru admitere master PCP va fi obținută prin însumarea a 60% din media de la licența și 40% din nota care va fi obținută la proba de interviu susţinută în perioada 18 iul.-22.iul.2022 (o notă de la 0 la 10). Programările pentru interviu vor fi afişate pe Site.
Criteriile de departajare pentru candidaţii cu aceeaşi medie: Media de la examenul de licență.
Precizări suplimentare privind admiterea

Domeniul ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI

Programul de master Condiţiile de admitere (concurs de dosare)*
 • Diagnoză şi intervenţie la persoanele cu cerinţe speciale
 • Didactici aplicate pentru învăţământul primar
 • Educaţie timpurie
 • Politici şi management în educaţie
 • Masterat didactic în Biologie
 • Masterat didactic în Educaţie fizică şi sport
 • Masterat didactic în Fizică
 • Masterat didactic în Geografie
 • Masterat didactic în Teologie (Teologie ortodoxă)
Media de admitere:
 • 60% media de la examenul de licenţă
 • 40% nota la portofoliul argumentativ (scrisoare de intenţie şi CV).

Criteriile de departajare pentru candidaţii cu aceeaşi medie: Media de la examenul de licență.

 

Taxe

Taxa de înscriere la concursul de admitere

Cod taxă: 28

Cuantum taxă [2022]

Ciclul de
studii
Prima specializare
(primul dosar)
A doua specializare
(al doilea dosar)
Master 300 lei 150 lei

Sunt scutiți de la plata taxei de admitere la studii universitare de master :

 1. candidaţii (în vârstă de până la 25 ani şi aflaţi în întreţinerea părinţilor) care sunt copii ai personalului didactic (de predare şi auxiliar) în activitate, pensionat sau decedat.
 2. candidaţii pentru bursele oferite de statul român: românii de pretutindeni și cetățenii străini propuși conform documentelor de cooperare bilateral, a unor oferte unilateral ale statului roman sau a unor ministere din România;

Scutirea sau reducerea taxei de înscriere se face numai pe baza actelor doveditoare prezentate de candidați comisiei de admitere pe facultate

 • Modalităţi de plată a taxei de admitere
  • Puteţi plăti taxa de admitere online, în contul BCR pe platforma https://plati-taxe.uaic.ro/. Vă rugăm să citiţi cu atenție instrucțiunile de pe platformă.
  • Puteţi achita taxa de admitere la orice agenţie BRD – din ţară, utilizând următoarele informații:
   Numele și prenumele Numele și prenumele candidatului
   Codul numeric personal CNP-ul candidatului
   Banca BRD – Groupe Société Générale
   Titular cont Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
   Cod IBAN RO 68 BRDE 240 SV 895 344 52400
   Cod taxă (taxă de admitere) 28
   Forma de învățământ Master ZI
   Cod formă de învățământ 03
   Cod facultate 2414
  • Pentru fiecare dosar de înscriere se achită o taxă de admitere distinctă.
  • Dovada plăţii (o copie a ordinului de plata) o anexaţi dosarului de candidatură. Este foarte important ca plata să fie făcută cu numele și CNP-ul candidatului, altfel, chitanţa nu va putea fi luată în considerare.
 • Dacă sunteţi printre candidații scutiţi de plata taxei de înscriere, alegeţi ca metodă de plată în platformă „Scutire taxă” și încărcaţi documentul care atestă faptul că sunteţi eligibil pentru scutirea taxei. Vedeţi AICI categoriile de candidați scutiţi de plata taxei de înscriere.
 • Românii de pretutindeni (Republica Moldova, Ucraina, diaspora) sunt exceptaţi de la plata taxei de înscriere.
 • Taxele de admitere de la fiecare facultate pot fi consultate aici

Taxa de şcolarizare (doar pentru studenţii admişi pe locurile cu taxă)

Taxă de şcolarizare pentru anul I, an universitar 2022-2023:

 • 3.600 lei (1.800 lei / semestru): pentru studenţii admişi pe locurile cu taxă

Taxa de şcolarizare se achită în patru rate astfel:

 • o primă rată în termen de două săptămâni de la începerea semestrului I,
 • a doua rată până la începerea sesiunii de examene din iarnă,
 • a treia rată în termen de două săptămâni de la începerea semestrului II şi
 • a patra rată până la începerea sesiunii de examene din vară.
  Excepţie face prima rată a semestrului I din anul I care se achită imediat după afişarea rezultatelor de la admitere, la semnarea contractului.

Ocuparea locurilor la buget şi la taxă se face semestrial, în funcţie de:

 • media de la admitere (pentru semestrul I) şi
 • punctajul obţinut după fiecare sesiune de examene (pentru celelalte semestre).

 

Cum te înscrii?

Programul înscrierilor

Pentru a consulta programul aferent, accesaţi link-ul.

Acte necesare la înscriere

 • original Diploma de bacalaureat, obţinută în România sau Atestat de echivalare, emis de C.N.R.E.D., pentru studiile efectuate în afara României.
 • original Foaie matricolă liceu.
 • original şi fotocopie Diploma de licenţă obţinută în România şi
   original Suplimentul la diplomă/Foaia matricolă sau Atestat de echivalare, emis de C.N.R.E.D., pentru studiile efectuate în afara României.
 • original Adeverinţa eliberată de facultate pentru candidaţii care au promovat examenul de licenţă, în sesiunea iunie-iulie 2022, putând-o prezenta la înscriere, în locul Diplomei de licenţă.
 • copie după un act legislativ Dovada acreditării specializării absolvite de către candidaţii absolvenţi de studii universitare de licenţă de la Universităţile particulare.
 • original Scrisoare de intenţie.
 • original Curriculum Vitae.
 • original* şi fotocopie Cartea de identitate (care atestă domiciliul în domiciliul în România)
 • original* şi fotocopie Certificat de naştere.
 • original* şi fotocopie Certificat de căsătorie sau document care atestă schimbarea numelui (dacă este cazul).
 • original Adeverinţa medicală tip (eliberată în ultimele 6 luni care să menţioneze starea de sănătate a candidatului).
 • original Adeverinţă de la o formă de master, din care să rezulte numărul de semestre urmate la buget/taxă şi numărul de semestre în care a beneficiat de bursă, în cazul studenţilor/absolvenţilor/exmatriculaţilor.
 • original două fotografii format 2/2,5.
 • original Chitanţa de achitare a taxei de înscriere.
 • original Acord de confidenţialitate - însoţeşte fişa de înscriere fiind obligatoriu (a se consulta Informarea privind prelucrarea informațiilor cu caracter personal)
 • original Extras de cont bancar pe numele titularului candidat
 • Dosar plic.

* se restituie candidatului după certificarea documentului în copie de către membrii comisiei.

 

Rezultate

 
Rezultate în ordinea descrescătoare a mediilor

Cetăţeni români

09.09.2022 Evaluarea, formarea şi consilierea psihologică a personalului
09.09.2022 Evaluare clinică, consiliere şi psihoterapie de cuplu şi familie
09.09.2022 Evaluare clinică, consiliere şi psihoterapie de cuplu şi familie (Focşani)
09.09.2022 Psihologie clinică şi psihoterapie
09.09.2022 Psihologie educaţională şi consiliere
09.09.2022 Diagnoză şi intervenţie la persoanele cu cerinţe speciale
09.09.2022 Didactici aplicate pentru învăţământul primar
09.09.2022 Educaţie timpurie
09.09.2022 Politici şi management în educaţie
09.09.2022 Master didactic în Biologie
09.09.2022 Master didactic în Educaţie Fizică şi Sport
09.09.2022 Master didactic în Geografie
09.09.2022 Master didactic în Teologie Ortodoxă

Candidaţi români de pretutindeni

09.09.2022 Evaluarea, formarea şi consilierea psihologică a personalului
09.09.2022 Evaluare clinică, consiliere şi psihoterapie de cuplu şi familie

Următoarea etapă va implica confirmarea locului pentru candidaţii declaraţi ADMIS; perioada confirmării locului: 1-2 aug. 2022, conform unui calendar de planificări, pentru candidaţii declaraţi ADMIS la:

 • buget - prin depunerea fizică a dosarului,
 • taxă - prin depunerea online a contractului de studiu și a chitanței
 
Rezultate în ordinea descrescătoare a mediilor

Cetăţeni români

15.09.2022 Evaluarea, formarea şi consilierea psihologică a personalului
15.09.2022 Evaluare clinică, consiliere şi psihoterapie de cuplu şi familie
15.09.2022 Evaluare clinică, consiliere şi psihoterapie de cuplu şi familie (Focşani)
15.09.2022 Psihologie clinică şi psihoterapie
15.09.2022 Psihologie educaţională şi consiliere
15.09.2022 Diagnoză şi intervenţie la persoanele cu cerinţe speciale
15.09.2022 Didactici aplicate pentru învăţământul primar
15.09.2022 Educaţie timpurie
15.09.2022 Politici şi management în educaţie

Candidaţi români de pretutindeni

15.09.2022 Evaluarea, formarea şi consilierea psihologică a personalului
15.09.2022 Evaluare clinică, consiliere şi psihoterapie de cuplu şi familie

Candidaţii care au fost declaraţi RESPINS trebuie să se prezinte la secretariatul facultăţii, pentru retragerea dosarului în intervalul orar 10:00-12:00, pana la data de 24 august 2022.

 

Ce faci după ce eşti admis?

Paşii de parcurs la confirmare - master 2022

 1. Achitaţi taxa aferentă formei de finanţare la care aţi fost admis, după cum este prevăzut la punctul 8.2.
 2. Pentru semnarea Contractului de studii universitare:
  1. dacă sunteţi printre candidaţii ADMIŞI la BUGET veţi completa contractul de studii la sala D 206 în perioada 12 sep.-13 sep. 2022
  2. dacă sunteţi printre candidaţii ADMIŞI pe locurile cu TAXĂ puteţi transmite contractul de studii (Master IF) şi dovada plăţii taxei de şcolarizare doar electronic , completând acest formular, în perioada 12 sep.-13 sep. 2022;
 3. Pentru depunerea actelor de studii, în original:
  1. dacă sunteţi printre candidaţii ADMIŞI la BUGET veţi depune actele în original la sala D 206, în perioada 12 sep.-13 sep. 2022.
   Neprezentarea actelor de studii în original, din vina exclusivă a candidatului admis, în termenul stabilit de către Facultate, duce la pierderea locului şi la neînmatriculare la Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi.
  2. Dosarul care urmează a fi depus, în perioadele mai sus-menţionate conţine:
   • original Diploma de bacalaureat, obţinută în România sau Atestat de echivalare, emis de C.N.R.E.D., pentru studiile efectuate în afara României.
   • original şi fotocopie Diploma de licenţă obţinută în România şi
    original Suplimentul la diplomă/Foaia matricolă sau Atestat de echivalare, emis de C.N.R.E.D., pentru studiile efectuate în afara României.
   • original şi fotocopie Adeverinţa eliberată de facultate, pentru candidaţii care au promovat examenul de licenţă, în sesiunea iunie-iulie 2022, în locul Diplomei de licenţă.
   • copie după un act legislativ Dovada acreditării specializării absolvite, pentru candidaţii absolvenţi de studii universitare de licenţă de la universităţile particulare.
   • original Scrisoare de intenţie.
   • original Curriculum Vitae.
   • original şi fotocopie Cartea de identitate (care atestă domiciliul în România) sau Paşaport (candidaţi din ţările membre UE, SEE şi Elveţia).
   • original şi fotocopie Certificat de naştere.
   • original şi fotocopie Certificat de căsătorie sau document care atestă schimbarea numelui (dacă este cazul).
   • original Adeverinţa medicală tip (eliberată în ultimele 6 luni care să menţioneze starea de sănătate a candidatului).
   • original Adeverinţă de la o formă de master, din care să rezulte numărul de semestre urmate la buget/taxă şi numărul de semestre în care a beneficiat de bursă, în cazul studenţilor/absolvenţilor/exmatriculaţilor.
   • original două fotografii format 2/2,5.
   • original Chitanţa de achitare a taxei de înscriere.
   • fotocopie Extrasul de cont bancar al titularului.
   • original Acord de confidenţialitate
   • dosar plic
  3. dacă sunteţi printre candidaţii ADMIŞI pe locurile cu TAXĂ în etapa 1 şi/sau etapa 2 veţi aduce documentele în original, înainte de începerea anului universitar 2022-2023 (12 sep-16 sep 2022).
   • Dosarul care urmează a fi depus conţine:
    • original Diploma de bacalaureat, obţinută în România, în original sau Atestat de echivalare, emis de C.N.R.E.D., pentru studiile efectuate în afara României.
    • original şi fotocopie Diploma de licenţă obţinută în România şi
     originalSuplimentul la diplomă/Foaia matricolă sau Atestat de echivalare, emis de C.N.R.E.D., pentru studiile efectuate în afara României.
    • original şi fotocopie Adeverinţa eliberată de facultate, pentru candidaţii care au promovat examenul de licenţă, în sesiunea iunie-iulie 2022, în locul Diplomei de licenţă.
    • copie după un act legislativ Dovada acreditării specializării absolvite, pentru candidaţii absolvenţi de studii universitare de licenţă de la universităţile particulare.
    • original Scrisoare de intenţie.
    • original Curriculum Vitae.
    • original şi fotocopie Cartea de identitate (care atestă domiciliul în România) sau Paşaport (candidaţi din ţările membre UE, SEE şi Elveţia).
    • original şi fotocopie Certificat de naştere.
    • original şi fotocopie Certificat de căsătorie sau document care atestă schimbarea numelui (dacă este cazul).
    • original Adeverinţa medicală tip (eliberată în ultimele 6 luni care să menţioneze starea de sănătate a candidatului).
    • original Adeverinţă de la o formă de master, din care să rezulte numărul de semestre urmate la buget/taxă şi numărul de semestre în care a beneficiat de bursă, în cazul studenţilor/absolvenţilor/exmatriculaţilor.
    • original două fotografii format 2/2,5.
    • original Chitanţa de achitare a taxei de înscriere.
    • fotocopie Extrasul de cont bancar al titularului.
    • original Acord de confidenţialitate
    • dosar plic
   • Dacă sunteţi admis la taxă şi mai ocupaţi un loc la buget la o altă specializare, trebuie să aduceţi o copie legalizată după actele de studii şi o adeverinţă din care să rezulte ocuparea acelui loc la buget.

Dacă se doreşte retragerea dosarului, acesta se restituie titularului sau altei persoane doar cu împuternicire prin notariat.

Vor fi declaraţi RESPINŞI candidaţii care:

 • nu au îndeplinit cele trei cerinţe de mai sus (punctele 1, 2, şi 3) sau
 • nu au la dosarul de înscriere actele de studii în original, conform Metodologiei de admitere la studii universitare de master /2022-2023.

Plata taxei de înmatriculare / taxei de şcolarizare

 • Candidaţii admişi la buget vor avea de plătit taxa de înmatriculare, în valoare de 50 lei.
 • Candidaţii admişi pe locurile cu taxă vor achita prima tranşă din taxa de școlarizare, în valoare de 900 lei.

Paşi de urmat de către cei care, în urma redistribuirilor, trec de la taxă la buget

Candidaţii care au fost admişi iniţial la Taxă şi care au trecut la Buget trebuie să achite taxa de înmatriculare la buget (50 lei ) şi să se prezinte la sediul facultăţii noastre din corpul D, la sala D 206 în perioada 12 sep.-13 sep. 2022, cu următoarele documente:

 • dosar plic din carton, cu actele enumerate la pct.-ul 8.1;
 • dovada de plată a taxei de înmatriculare (50 lei);
 • dovada de plată a taxei de şcolarizare (900 lei);
 • cererea tip pentru restituirea taxei de 900 lei, completată;
 • 2 copii carte identitate ;
 • 2 copii extras de cont al contului personal.

Candidații care iniţial au fost pe listele de aşteptare, iar ulterior au fost admişi la Taxă vor semna Contractul de studii, vor achita prima rată din taxa de şcolarizare (900 lei ) în perioada 12 sep.-13 sep. 2022 şi îşi vor confirma locul pe site-ul facultăţii.

Candidații care iniţial au fost pe listele de aşteptare şi au fost ulterior admişi la Buget vor semna Contractul de studii, vor achita taxa de înmatriculare la buget (50 lei ) şi se vor prezenta la sediul facultăţii noastre din corpul D, la sala D 206 în perioada 12 sep.-13 sep. 2022 cu următoarele documente:

 • dosar plic din carton, cu actele enumerate la pct.-ul 8.1;
 • dovada de plată a taxei de înmatriculare (50 lei).

Candidaţii care nu semnează Contractul de studii (nu confirmă locul) vor fi declaraţi respinşi.

Lista finală a candidaţilor admişi se va afişa pe data de 3 august 2022.

Locurile eliberate vor fi scoase la concurs în sesiunea SEPTEMBRIE 2022.

Candidaţii admişi cu taxă, care renunţă la şcolarizare după încheierea Contractului de studii

Candidaţilor admişi cu taxă, care renunţă la şcolarizare după încheierea Contractului de studii în termen de:

 • 5 (cinci) zile de la semnarea Contractului de Studii, se va reţine 10% din taxa de şcolarizare pentru semestrul I (1.800 lei/semestru), an universitar 2022-2023.
 • după depăşirea termenului de 5 (cinci) zile de la semnarea Contractului de Studii, dar înainte de începerea celei de a doua sesiuni de admitere (5 sep.-7 sep. 2022), li se va reţine 15% din taxa de şcolarizare pentru semestrul I (1.800 lei/semestru-anul universitar 2022-2023).
 • după începerea celei de-a doua sesiuni de admitere (5 sep.-7 sep. 2022), dar înainte de începerea anului universitar, li se va reţine 20% din taxa de şcolarizare pentru semestrul I (1.800 lei/semestru-anul universitar 2022-2023.
 • după începerea anului universitar taxa de şcolarizare prevăzută pentru confirmarea locului de admitere nu se restituie.

Informaţii despre procură, pentru cei care au nevoie

În cazul în care altă persoană decât candidatul solicită ridicarea dosarului de candidat are nevoie de procură.

 

Cazare

Important:

Candidații admiși, care doresc cazare, vor completa pe site-ul facultății chestionarul pentru cazare la adresa următoare.

Perioada de completare a chestionarului de cazare este: 9 sep./0900 – 14 sep. 2022/2400.

Dacă sunteți un caz special (medical, orfan de ambii părinți, proveniți din centrul de plasament/case de copii, vă aflați în plasament familial, surori studente, studentă mamă cu copil, studenți căsătoriți, participant/cu părinte participant la Revoluție), veți încărca documentele în zona din chestionar. Lista actelor este la adresa: următoare.

Informații orientative despre cămine studențești și tarife, găsiți la adresa următoare.

Repartizarea locurilor se realizează în funcție de media de la admitere, avându-se în vedere ordinea priorităților din formularul de cazare, până la epuizarea locurilor primite (de ex.: dacă unul dintre cămine este foarte solicitat, ca fiind preferat de mai mulţi candidaţi, faţă de numărul de locuri de care dispunem în acest cămin, atunci locurile în acest cămin se vor epuiza până la o anumită medie, iar comisia de cazare se va orienta spre a 2-a prioritate din formular).