Absolvire

Formularul a fost activ în perioada 19.02 - 22.02.2024

Inventarul documentelor de încărcat

Această etapă are rolul de a vă ajuta să faceţi un inventar al documentelor pe care, în ETAPA 3, le veţi încărca.

Acte necesare la înscriere

Pentru a inventaria vizual mai bine documentele pregătite a fi încărcate puteţi bifa caseta din dreptul fiecărui document care este pregătit de încărcare.
Casetele bifate în tabel nu se salvează, ajută doar pentru a remarca mai uşor documentele lipsă.

Denumire document Observaţii
Fişă de înscriere [descărcare din etapa anterioară]
După descărcare şi completare, va fi semnată şi scanată
Carte de identitate  
Certificat de naştere  
Certificat de căsătorie [dacă este cazul]
Lucrarea de absolvire/licenţă/disertaţie  
Declaraţie privind originalitatea conţinutului lucrării de absolvire /licenţă/disertaţie vizată de coordonator [descărcare din etapa anterioară]
După descărcare şi completare, va fi semnată şi scanată
Chitanţa de plată a taxei de repetare a examenului de absolvire/licenţă/disertaţie: 200 RON. [dacă este cazul]

Toate documentele care vor fi încărcate trebuie să fie salvate în format .pdf, dimensiunea lor însumată fiind de maxim 8mb.

Aşadar, dacă toate aceste documente sunt scanate puteţi trece la etapa următoare, adică ETAPA 3 (este necesar să vă logaţi, dacă nu aţi făcut-o, deja).

Start Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Status Final