Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/html/www2.psih.uaic.ro/wp-content/plugins/pojo-accessibility/includes/pojo-a11y-customizer.php on line 206

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/html/www2.psih.uaic.ro/wp-content/plugins/pojo-accessibility/includes/pojo-a11y-customizer.php on line 212

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/html/www2.psih.uaic.ro/wp-content/plugins/pojo-accessibility/includes/pojo-a11y-customizer.php on line 217

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/html/www2.psih.uaic.ro/wp-content/plugins/pojo-accessibility/includes/pojo-a11y-customizer.php on line 222

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/html/www2.psih.uaic.ro/wp-content/plugins/pojo-accessibility/includes/pojo-a11y-customizer.php on line 227

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/html/www2.psih.uaic.ro/wp-content/plugins/pojo-accessibility/includes/pojo-a11y-customizer.php on line 232

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/html/www2.psih.uaic.ro/wp-content/plugins/pojo-accessibility/includes/pojo-a11y-customizer.php on line 243

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/html/www2.psih.uaic.ro/wp-content/plugins/pojo-accessibility/includes/pojo-a11y-customizer.php on line 243

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/html/www2.psih.uaic.ro/wp-content/plugins/pojo-accessibility/includes/pojo-a11y-customizer.php on line 243

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/html/www2.psih.uaic.ro/wp-content/plugins/pojo-accessibility/includes/pojo-a11y-customizer.php on line 243

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/html/www2.psih.uaic.ro/wp-content/plugins/pojo-accessibility/includes/pojo-a11y-customizer.php on line 243

Învățare, formare și dezvoltare profesională

Coordonator laborator: Prof. univ. dr. Constantin Cucoș

 Descrierea laboratorului

Acest centru de cercetare își propune să dezvolte topici de cercetare multireferențiale, centrate pe diferite ipostaze ale formării, pornind de la palierele și mecanismele psihologice (Motivația și autoreglarea învățării, Cogniția și meta-cogniția în învățare, Emoțiile în context școlar, Interiorizarea normelor și valorilor etc.), caracteristicile celor formați (nevoi, expectanțe, dinamici ale profilurilor profesionale etc.),dar implicând și cadrele de organizare, formulele manageriale, strategiile și metodele de formare, prin proiectarea, implementarea și evaluarea eficienței acestora. Mai precis, principalii linii de cercetare sunt:

 • Profesionalizarea pentru cariera didactică. Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice (optimizarea formării inițiale și continue a cadrelor didactice; evaluarea competențelor profesionale; analiza nevoilor de formare);
 • Educația adulților (variabilele care modelează  procesul de învăţare la vârsta adultă,  elementele structurale ale activităţii didactice cu adulţii în vederea adaptării acestui proces la cerințele pieţii muncii din spaţiul românesc,   strategii de educaţie a adulţilor şi eficientizarea comunicării în spaţiul educaţional, explorarea nevoilor de formare ale adulţilor;
 • Motivația și autoreglarea învățării (analiza motivației școlare, metacogniției, auto-eficacităţii academice, perfecţionismului etc.);
 • Emoțiile în context școlar (se va concretiza în urmărirea: anxietăţii  de evaluare, a sentimentelor de bucurie, mândrie, rușine în context şcolar);
 • Managementul clasei (dezvoltarea regulilor, asertivitatea în relația profesor-elev, managementul situaţiilor de criză în mediul şcolar);
 • Psihologia pozitivă în educație (sănătatea mentală și promovarea stării de bine în educație, rolul emoțiilor pozitive în adaptare, reziliență și bunăstarea persoanei, precum și în prevenirea sau reducerea depresiei, anxietății și pesimismului, promovarea trăirilor pozitive și autoconștientizare, angajarea în cultivarea calităților și abilităților personale,  descoperirea sensului și scopului învățării, cultivarea relațiilor pozitive și focusarea pe realizări).

Principiile epistemologice de bază corespund cerințelor interdisciplinarității, efortului colaborativ și asumării unei viziuni corelative și integraliste, atât pe linie teoretică, dar, mai ales, practic-aplicativă. Aceste structuri de formare sunt vizate în evoluția și dinamica lor și sunt particularizate în raport cu diverși beneficiari (elevi, studenți care se pregătesc pentru cariera didactică, profesori, adulți în căutare de reconversie profesională etc.). O țintă aparte a centrului o reprezintă corpul profesoral, prin degajarea și testarea unor formule de pregătire, atât în ce privește stadiul inițial, cât și formarea continuă. Vom încerca să ne aliniem atât la cerințele naționale, cât și europene, accesând diferite linii de finanțare ce funcționează la un moment dat. Cercetările își propun agregarea unor grupuri de cercetare care să coreleze competențe manifestate deopotrivă la nivel pre-universitar și universitar, să răspundă și corespundă unor nevoi sau presiuni curente ale câmpului educațional și ale exigențelor dezvoltării profesionale permanente.

 Membri:

 • Lect. univ. dr. Georgeta Diac;
 • Lect. univ. dr. Versavia Curelaru;
 • Prof. univ. dr. Ciprian Ceobanu;
 • Conf. univ. dr. Florin Frumos;
 • Conf. univ. dr. Simona Butnaru;
 • Conf. univ. dr. Gianina Masari;
 • Lect. univ. dr. Elena Seghedin;
 • Conf. univ. dr. Roxana Ghiațău;
 • Lect. univ. dr. Andrei Marian;
 • Lect. univ. dr. Camelia Onu;
 • Lect. univ. dr. Magda Samoilă
Sari la conținut
Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/html/www2.psih.uaic.ro/wp-content/plugins/pojo-accessibility/includes/pojo-a11y-frontend.php on line 79