Perspective istorice și filosofice în educație

Coordonator: Prof. univ. dr. Mariana Momanu

Descrierea laboratorului

Cercetarea istorică și analiza filosofică sunt domenii tradiționale ale cercetării educației, puternic conturate în spațiul academic ieșean. Activitatea laboratorului nostru este centrată pe abordarea unor topici actuale ale educației prin tehnici și instrumente specifice metodei istorice și demersului filosofic, fundamentale pentru înțelegerea dinamicii contextuale și a perspectivelor de evoluție în sfera ideilor, a politicilor și a practicilor educaționale. Ariile principale ale cercetării sunt: istoria educației și a doctrinelor pedagogice, axiologia educației, epistemologia pedagogică, etica și deontologia profesiei didactice. Direcțiile de lucru conturate reflectă preocupări tematice diverse dar complementare ale membrilor grupului de cercetare, precum: educația în contextul schimbărilor sociale și politice din spațiul românesc și european, reformele educației și transformările instituționale din spațiul educațional românesc, etica cercetării în educație, profilul socio-moral al educatorului și deontologia profesiei didactice, dinamica finalităților și a valorilor educației, rolul ideologiilor în conturarea politicilor educației și în evoluția practicilor educaționale, problematica drepturilor omului și educația, conturarea filosofiilor și dezvoltarea sistemelor de educație alternativă, analiza critică a paradigmelor și teoriilor contemporane ale educației, educația religioasă în societatea multiculturală, fundamentele istorice și filosofice ale educației adulților, problematica minorităților etnice și a grupurilor sociale în dificultate sau în situație de risc social.

Membri

  • Prof. univ. dr. Constantin Cucoș
  • Prof. univ. dr. Liliana Stan
  • Prof. univ. dr. Nicoleta-Laura Popa
  • Lect. univ. dr. Elena Seghedin
  • Conf. univ. dr. Roxana Ghiațău
  • Lect. univ. dr. Magda Samoilă