Laboratoarele Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei

 1. Laboratorul de analiză de date (sala D304)
 • Dotări: 34 PC-uri, fiecare cu licență SPSS 23.0 și Inquisit; videoproiector
 • Activități: studii ce presupun manipulări experimentale și culegerea datelor prin intermediul softurilor de psihologie experimentală; activități didactice ale disciplinelor din aria cercetării științifice
 1. Laborator de psihodiagnostic și dinamică de grup (sala 210)
 • Dotări: teste psihologice cu licență (WISC, Denver, GPS ș.am.d.); 4 PC-uri, spațiu interacțiuni directe, videoproiector, flipchart
 • Activități: cercetări și exerciții din aria testării psihologice și din cea a dinamicii de grup
 1. Laborator de psihologie clinică și psihoterapie (sala DMV)
 • Dotări: TV, PC, laptop, spațiu interacțiuni directe, flipchart
 • Obiective: asigurarea condițiilor pentru desfășurarea exercițiilor de psihoterapie și consiliere psihologică
 • Activități: cercetări și exerciții de psihoterapie și consiliere psihologică
 1. Laborator de educație interculturală (sala 213)
 • Dotări: PC, laptop, spațiu interacțiuni directe, flipchart
 • Activități: cercetări și exerciții pe teme din aria științelor educației
Sari la conținut