Categoria: Cazare

Prelungire perioadă cazare

Postat: 01.09.2023 12:00
Studenţii care doresc să se înscrie cu solicitare de cazare, pot să o facă până pe 14 septembrie.

CAZARE – an universitar 2023/2024

Postat: 30.05.2023 09:24
 1. Studenţii, masteranzii şi doctoranzii, care solicită obţinerea unui loc de cazare în căminele universităţii pentru anul universitar 2023/2024, se vor înscrie pe portalul facultăţii, până în data de 31 august 2023.
 2. Studenţii care se află într-o situaţie specială (orfani de ambii părinţi, proveniţi din casele de copii sau plasament familial, familişti, studente mame cu copii, cazuri medicale), la înregistrarea pe portalul facultăţii, vor încărca şi actele necesare susţinerii cazului său.

 

Regulamentul de cazare poate fi consultat pe site, dând clic pe acest link.

Detalii despre cazare, inclusiv tarife pe cămine, veţi găsi la adresa: https://www.uaic.ro/studenti/cazare/

 

Actele necesare pentru dosarul de cazare – SITUAŢII SPECIALE

 

  1. DOSARE MEDICALE
   • Cerere;
   • Certificatul medical sau adeverinţa medicală eliberat(ă) de medicul specialist să fie vizat(ă) de medicul de familie şi de medicul pentru studenţi al Universităţii, din Căminul C8, Complex studenţesc „Titu Maiorescu”;
   • Copie certificat naştere student;
   • Copie C.I student.

 

  1. ALTE CAZURI
    1. Orfani de ambii părinţi
     • Cerere;
     • Copie certificate deces părinţi;
     • Copie certificat naştere student;
     • Copie C.I. student.

    1. Studenţii proveniţi din case de copii (centre de plasament) sau plasament familial
     • Cerere;
     • Copie certificat naştere student;
     • Copie C.I. student;
     • Documente justificative privind situaţia în care se află:
      • adeverinţa din care să rezulte că solicitantul provine dintr-un centru de plasament
      • sau
      • copie a hotărârii judecătoreşti din care să rezulte că solicitantul se află în plasament familial.

    1. Studente-mame cu copii
     • Cerere;
     • Copie certificat naştere copil;
     • Copie certificat căsătorie;
     • Copie certificat naştere studentă;
     • Copie C.I. studentă;
     • Declaraţie din partea studentei că va locui numai cu copilul.

    1. Student/părinte participant la revoluţie
     • Cerere;
     • Copie certificat naştere student;
     • Copie C.I. student;
     • Copie C.I. părinte beneficiar de certificat;
     • Copie certificat de „Luptător pentru Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989” sau de „Erou-martir”

   1. Caz surori sau soră/frate
    • Cereri tip;
    • Copii certificate naştere surori sau soră/frate;
    • Copii cărţi identitate;
    • Adeverinţe de student.

 

 1. DOSARE STUDENŢI FAMILIŞTI
  • Cerere tip;
  • Copie C.I./paşaport soţie;
  • Copie C.I./paşaport soţ;
  • Copie certificat căsătorie;
  • Adeverinţă studentă/salariată/doctorandă soţie;
  • Adeverinţă student/salariat/doctorand soţ;
  • Copie certificat naştere copil (dacă este cazul).

 

NOTĂ:
În cazul în care studenţii nu sunt căsătoriţi dar urmează să se căsătorească până la data începerii cazărilor, în dosar vor depune o declaraţie din care să reiasă data căsătoriei şi precizarea că se obligă să prezinte o copie a certificatului de căsătorie (înainte de întocmirea listelor de cazare), iar în caz contrar nu vor putea primi cazare ca familişti.

Solicitare cazare, semestrul 2

Postat: 10.03.2022 08:08 | Actualizat: 12.04.2022 15:43
Ca urmare a începerii activităţilor didactice faţă în faţă (onsite), vă rugăm să vă înscrieţi în formularul "Cazare semestrul 2", pentru a solicita cazare (în cazul în care aveţi nevoie).

Prelungire perioada cazare

Postat: 02.08.2021 13:45 | Actualizat: 18.10.2021 22:48
Studenţii care doresc să se înscrie cu solicitare de cazare, pot să o facă până pe 20 august.

Anunţ solicitări cazare

Postat: 28.06.2021 16:46 | Actualizat: 13.07.2021 07:55
Formularul de solicitare a unui loc de cazare în campusurile universității, pentru anul universitar 2021–2022, poate fi completat până pe 29.07.2021.
Portal | FPSE | UAIC © 2024
luni, 22.04.2024