Categoria: Tabere

Tabere studenţeşti pentru vacanţa de iarnă 2024

Postat: 21.01.2024 20:10

Beneficiarii de locuri gratuite în tabere studenţeşti, în perioada vacanţei de iarnă 2024, în limita fondurilor bugetare aprobate şi a numărului de locuri aferente pe universităţi, sunt studenţii care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

 1. sunt înmatriculaţi la forma de învăţământ cu frecvenţă (licență, master, doctorat) în anul universitar 2023-2024;
 2. sunt integralişti (studenţii care au promovat la toate disciplinele de studiu din anul anterior de şcolarizare 2022-2023; în cazul studenţilor înscrişi în anul I de şcolarizare, studenţii care sunt integralişti pe semestrul I din anul în curs de şcolarizare 2023-2024);
 3. sunt studenţi cu vârsta de până la 35 de ani.

În cazul studenţilor cazuri sociale (studenți orfani de ambii părinți, cei proveniți din casele de copii sau plasament familial, romi, absolvenți ai liceelor din mediul rural și cei care beneficiază de burse sociale) ierarhizarea se face pe criterii sociale, criteriul de student integralist nu se aplică, iar numărul total de locuri va reprezenta maxim 20% din totalul locurilor.

CALENDAR
Perioada Activitatea
19-25 ianuarie 2024

Se vor încărca pe Portal, la secţiunea Tabere, urmatoarele documente:

 1. cererea (Anexa 4) completată şi semnată
 2. copie scanată după cartea de identitate
 3. copie scanată după carnetul de student/legitimație de student, vizate la zi
 4. declaraţia de consimţămant privind prelucrarea datelor cu caracter personal (Anexa 7.1)
 5. eventuale documente justificative (se vor încărca în acelaşi fişier PDF) care să ateste:
 • implicarea în activităţi extracurriculare 

sau

 • încadrarea studentului în unul din cazurile sociale enumerate în Metodologie la art 5 (1) lit a):
 • orfan de ambii părinţi,
 • provenit din casele de copii sau plasament familial,
 • rom,
 • absolvent al liceelor din mediul rural,
beneficiar al unei burse sociale.
26 ianuarie 2024 Afişarea listei cu cererile depuse
29 ianuarie 2024 Afişarea procesului verbal de selecție a studenților beneficiari de tabere
30 ianuarie-1 februarie 2024 Depunere de contestaţii (mail secretariat.fpse@uaic.ro, până pe data de 1 februarie, ora 12.00). Întâlnirea comisiei de soluționare a contestațiilor.
2 februarie 2024 Afişarea listei finale
5 – 6 februarie 2024 Întâlnirea cu beneficiarii locurilor în tabără pentru alegerea locaţiilor disponibile (detaliile se vor stabili ulterior). La întâlnire vor participa şi studenţii aflaţi pe lista de rezerve, care ȋn limita eventualelor locuri rămase neocupate, vor avea dreptul să-şi aleagă destinaţia de tabără.

 

Mediile de selecţie sunt:

 • anul I licenţă şi master – media ECTS din semestrul I al anului universitar 2023-2024;
 • anul II, III licenţă şi II master – media ECTS din anul universitar 2022-2023;
 • la medii egale, departajarea se face în funcţie de media de admitere (pentru anul I licenţă şi master), respectiv media semestrului I 2023-2024 (pentru anul II, III licenţă şi II master).

Pentru studenții doctoranzi se va avea în vedere media obținută în PPUA și media de admitere, cu criteriile de departajare aferente.

 • Numărul de locuri de tabără alocate facultăţii
 • Lista cu studenţii care au depus cerere de tabără (afişare ulterioară)
 • Repartizarea iniţială (înainte de contestaţii) a locurilor în tabără (afişare ulterioară)
 • Repartizarea finală (după contestaţii) a locurilor de tabără (afişare ulterioară)
 • Lista locurilor de tabără, pe serii şi localităţi (afişare ulterioară)
 • Centralizatorul borderourilor cu studenţii beneficiari ai locurilor de tabără (afişare ulterioară)

Serii de cazare:

 • Seria I – 10.02 – 15.02.2024
 • Seria II – 18.02 – 23.02.2024

Documente utile:

Tabere studenţeşti pentru vacanţa de vară 2022

Postat: 06.07.2022 15:20 | Actualizat: 22.09.2022 09:35
Beneficiarii de locuri gratuite în tabere studenţeşti, în perioada vacanţei de vară 2022, în limita fondurilor bugetare aprobate şi a numărului de locuri aferente pe universităţi pot accesa detaliile necesare depunerii dosarului online, la următorul link.

Solicitare loc tabără

Postat: 06.07.2021 02:20 | Actualizat: 13.07.2021 07:55
Formularul pentru solicitare loc tabără este valabil în perioada 06.07-11.07/23:59.
Portal | FPSE | UAIC © 2024
miercuri, 22.05.2024