Actele necesare eliberării certificatului pentru seria 2016–2017

  • de

Certificatele se eliberează personal titularului pe baza cărţii de identitate / buletin in original. Dacă apare o modificare a numelui, ulterior absolvirii studiilor, prin căsătorie sau pe cale administrativă/juridică este necesar şi actul ce dovedește schimbarea numelui.