Adeverințe de finalizare a cursurilor de Nivel II master

Absolvenţii cursurilor de Nivel II master, seria 2017-2019, care au promovat examenul de Disertaţie, îşi pot ridica personal adeverințele de finalizare a Nivelului II, pe baza actului de identitate.

Am mai publicat...