Anunț pentru studenții din Anul II, Nivelul II, (Master), pentru disciplina Practică Pedagogică

Pentru a descărca repartizarea, click pe .

Facultatea Cadrul Didactic Data
Biologie, Geografie şi geologie conf. dr. Costică Naela
(costica_naela67@yahoo.com)
joi, 23. 03., orele12 – 14, sala 380
joi, 06. 04., orele14 – 16, sala 460
joi, 27. 04., orele14 – 16, sala 460
joi, 04. 05., orele14 – 16, sala 380
joi, 11. 05., orele14 – 16, sala 460
joi, 18. 05., orele14 – 16, sala 460
Chimie, Fizică, Informatica, Matematică lect. dr. Anita Laura Iulia
(lianita@uaic.ro)
Vineri, 12-13
Vineri, 17-19
Sala L 1 (Facultatea de Fizică, corp A, etaj 4)
Grup Teams ”Practica pedagogica an II master”
Economie şi administrarea afacerilor, Filozofie şi Știinţe Social – Politice, Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei conf. dr. Ghiaţău Roxana – Maria
roxanag@uaic.ro
Vineri, 12-13
Întâlnire pe data de 21.03.2023, ora 18 la adresa:
https://uaic.webex.com/uaic/j.php?MTID=m1e2bfbdecd3fd845a389097d3185dc6f
Litere – Departamentul de romanistica drd. Negura Elena Luiza
luizanegura@yahoo.com
Întâlnire pe data de 22.03.2023, ora 18:00 la adresa:
https://us04web.zoom.us/j/74629394898?pwd=KQepH9n03y7XDHgAs1leblbNwnTl4c.1
Litere – Departamentul de limbi străine asist. dr. Mandici Madalina
madalina.mandici@uaic.ro
Întâlnire pe data de 23.03.2023, ora 12 la adresa:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3arBD3YhUE0rlFC3GcU4VFrxClxoBm4OhqI_lguV6mCkk1%40thread.tacv2/1679322573821?context=%7b%22Tid%22%3a%224f4b266e-9807-41ec-bfe6-7bc9aa660ac0%22%2c%22Oid%22%3a%2241bde3a6-f756-44b9-847f-46dc2012fbb3%22%7d
Educaţie fizică şi sport, Drept, Istorie, Teologie Ortodoxa Conf. dr. Frumos Florin Vasile
frumos@uaic.ro
26 martie, 9-16, Istorie și Drept
1 aprilie, 9-15, Educație fizică și Sport
8 aprilie, 15-20, Teologie Ortodoxă și Teologie Romano-Catolică
7 mai, 9-16, Istorie și Drept
20 mai, 9-16, Teologie Ortodoxă și Teologie Romano-Catolică
21 mai 9-16, Educație fizică și Sport
Toate activitățile se vor derula în sala IV 13 (Facultatea de Fizică)