Anunţ privind declaraţia pe propria răspundere referitoare la COVID

În atenţia cadrelor didactice înscrise la examenul de acordare a gradului didactic II – sesiunea august 2020

În conformitate cu Procedura privind confirmarea locurilor de către candidații admiși, în contextul măsurilor de prevenire și combatere a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 (acces în clădire, circuit, conduită)  la intrarea în sălile de examen din Universitate este obligatoriu să aveţi completată, în dublu exemplar, declarație pe propria răspundere (Anexa). Un exemplar al declaraţiei va fi predat la poarta Universităţii celălalt exemplar urmând a fi predat la intrarea în sala de examen.

Adresa BECA 31A din 08.07.2020