Anunţ privind susţinerea examenului de gradul II, în sesiunea august 2020

În atenţia candidaţilor înscrişi pentru susţinerea examenului de gradul II, în sesiunea august 2020, la Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei

Candidaţii  sunt rugaţi să trimită până pe data de 21 august, la secretariatul D.P.P.D., la adresa:  secretariatdppd@uaic.ro  următoarele documente în format scanat:

  • copie după chitanța corespunzătoare achitării taxei de 150 lei; plata se face în contul:
    Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” / Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației/ forma de învățământ 01/ cod 107,
  • declaraţia de acord de prelucrare a datelor personale (click pentru descărcare)