Anunţ privind taxa

  • de
  • Cursanţii înscrişi la cursurile de Nivelul I postuniversitar trebuie să achite integral taxa de şcolarizare până pe data de 17.01.2020.
  • Achitarea taxei se poate face la oricare unitate BRD precizând că plata se face pentru Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, zona: Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic cod 2210, forma de învăţământ: postuniversitar cod 06, taxa de şcolarizare cod 31 .
  • Chitanța sau o copie a acesteia trebuie adusă la secretariatul D.P.P.D.
  • Cursanții care au posibilitatea de a-si deconta taxa trebuie să solicite factura în aceeași zi în care se achită taxa. Factura se eliberează de la Serviciul Financiar al Universității corp J, parter.