Anunţ referitor la examenul de gradul II

În atenţia candidaţilor înscrişi pentru susţinerea examenului de gradul II, în sesiunea august 2021, la Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei.

Candidaţii sunt rugaţi să trimită în intervalul 19 – 23 august,,la secretariatul D.P.P.D., la adresa: secretariatdppd@uaic.ro următoarele documente în format scanat:

  • copie după chitanța corespunzătoare achitării taxei; plata se face în contul:
    Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” / Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației/ forma de învățământ 01/ cod 107;
  • declaraţia de acord de prelucrare a datelor personale (formularul este postat aici ).