Calendarul înscrierilor la Nivelul 1 Postuniversitar, anul universitar 2019-2020

  • de
Activitatea Detalii Intervalul
Înscrierea: depunerea dosarului

11 septembrie–27 septembrie 2019,  
luni-vineri, între orele 830 – 1230

Admiterea:

pe baza evaluării interviului / răspunsurilor la chestionar 
(nu este nevoie de prezenţa candidaţilor)

29 septembrie 2019
Finalizarea înscrierilor: – completarea contractului,
– dovada achitării taxei de 750 lei (parte din taxa de școlarizare)
Persoanele care au promovat o parte din discipline în timpul anilor de studii vor avea stabilită valoarea taxei de şcolarizare în funcţie de disciplinele parcurse anterior. Achitarea se poate face la oricare unitate BRD precizând că plata se face pentru Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, zona: Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic cod 2210, forma de învăţământ: postuniversitar cod 06, taxa de şcolarizare cod 31
30 septembrie,
1-4 octombrie 2019

 Candidaţii care nu transmit aceste documente în termenul precizat pierd locul obţinut.