Colocviul de evaluare finală a Modulului psihopedagogic – Nivelul II master

Facultatea Cadrul didactic Data de desfășurare a colocviului de  evaluarea finală
Biologie, Geografie şi geologie conf. dr. Costică Naela 29 mai 2022
Chimie, Fizică, Informatica, Matematică lect. dr. Anita Laura Iulia 2 iunie 2022
Economie şi administrarea afacerilor, Filozofie şi Știinţe Social – Politice, Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei conf. dr. Ghiaţău Roxana – Maria 26 mai 2022
Litere – Departamentul de romanistica conf. dr. Ilie Emanuela 3 iunie 2022
Litere – Departamentul de limbi străine drd. Mandici Madalina 25 mai 2022
Educaţie fizică şi sport, Drept, Istorie, Teologie Ortodoxa Conf. dr. Frumos Florin Vasile 29 mai 2022