Colocviul de evaluare finală a Modulului psihopedagogic

  • de

La această reevaluare se vor prezenta, în mod obligatoriu, toţi cursanţii care nu s-au prezentat la evaluările anterioare.

Evaluarea finală va consta într-un Colocviu. Întrebările comisiei vor viza fundamentarea psihologică, pedagogică şi metodică a materialelor conţinute în portofoliul de practică pedagogică.

Portofoliul de practică pedagogică va conţine:

  • un proiect de lecţie/seminar, la disciplina de specialitate, pentru nivelul învăţământului liceal/universitar;
  • ilustrarea utilizării, în cadrul unor secvenţe de lecţie, a două metode didactice, interactive,
  • un test docimologic (de evaluare) la final de capitol sau semestru care va conține tipuri diferite de itemi.
Facultatea Cadrul didactic Data
Drept, Economie şi administrarea afacerilor, Educaţie fizică şi sport, Filozofie şi Știinţe Social – Politice, Informatica, Istorie, Matematică, Teologie Ortodoxa Lect. dr. Neculau Bogdan  Constantin 08.06.2019
ora 10
sala  A 14
Biologie, Chimie,  Fizică, Geografie şi geologie conf. dr. Costică Naela
Litere,  Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei conf. dr. Ilie Emanuela