Eliberare acte de finalizare cursuri de Nivel I şi Nivel II postuniversitar

  • de

Absolvenții cursurilor de Nivelul I şi Nivel II postuniversitar seria 2017-2018, își pot ridica certificatele de finalizare a acestor cursuri personal pe baza actului de identitate.

Actele necesare eliberării certificatului pentru seria 2015 - 2016
  • cartea de identitate in original;
  • dacă numele este schimbat prin căsătorie sau pe cale administrativa/juridica va trebuie si o copie a actului ce dovedește schimbarea numelui.
  • 2 FOTOGRAFII COLOR, tip diplomă (3 x 4 cm), realizate la studio foto profesional (de tip Kodak, Konika, Agfa, Fuji), pe hârtie fotografică profesională mată. În fotografie, titularul actului de studii trebuie să fie îmbrăcat cu haine de culoare deschisă  (pentru buna vizibilitate a stampilei sau a sigiliului).
    Precizare: Nu se aplică pe diplomă fotografii necorespunzătoare.

Eliberare certificatelor se face, in 24 de ore de la depunerea fotografilor, de la secretariatul D.P.P.D.