Eliberare carnete de student şi legitimaţii de călătorie

Începând cu data de 2 martie 2021 se eliberează carnetele de student şi legitimaţiile de călătorie.

Aceste documente se ridică personal de la Secretariatul D.P.P.D.-ului (corpul D, camera D207), în timpul programului de lucru cu publicul: de luni până vineri, între orele 13-15.