Ateliere de Practică Pedagogică

  • by

Pentru studenții din anul II master se organizează Atelierele de Practică Pedagogică. În cadrul acestor ateliere fiecare cursant va simula predarea unei secvențe de lecție prezentând în același timp și proiectul didactic corespunzător. Modelul proiectului de lecție precum și al fișei de evaluare a lecției sunt postate pe site-ul DPPD la această adresă.

Pot fi folosite și alte modele de proiecte de lecție, la alegere, funcție de specificul disciplinei predate. Repartizarea studenților la aceste ateliere se realizează pe grupe, în funcție de specializarea masterului, la ce 3 cadre didactice în conformitate cu tabelul afișat mai jos. În tabel sunt precizate zilele în care se vor derula atelierele.

Facultatea Cadrul didactic Data Data Data
Drept, Economie şi administrarea afacerilor, Educaţie fizică şi sport, Filozofie şi Știinţe Social – Politice, Informatica, Istorie, Matematică, Teologie Ortodoxa Lect. dr. Neculau Bogdan Constantin 16 martie ora 9 amf. B 2    
Biologie, Chimie, Fizică, Geografie şi geologie conf. dr. Costică Naela    
Litere, Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei conf. dr. Ilie Emanuela