Examen disciplina Consiliere și Orientare

  • de

Pentru disciplina Consiliere și Orientare, cursurile se pot descărca de la următorul link:

https://drive.google.com/drive/folders/1kxlLViBaejkIr5Yxg6ZKFDAUtWt5VK7S

Veți găsi la acest link următoarele documente:

  1. Fisa disciplinei Consiliere si orientare – descrie competențele pe care le poate dezvolta parcurgerea acestei discipline, obiectivele si temele propuse.
  2. Curs_Suport_Consiliere_Postuniv_2018-19.pdf – conținutul teoretic al disciplinei (69 pagini + anexe)
  3. Activ Aplicative_Suport PPT – 5 suporturi PPT cu activități aplicative.
  4. Aplicatii  – este un document în care sunt formulate întrebări și aplicații care vă vor orienta în parcurgerea suportului de curs și de activități aplicative. Dintre aceste teme voi selecta 4-5 itemi pentru examenul scris.
  5. Modalitati&Instructiuni_evaluare – aici am prezentat modul în care se va realiza evaluarea.
  6. Fise autocunoastere – este un director pentru profesorii din preuniversitar; fișele pot fi folosite la orele de dirigenție sau la alte activitati extrascolare.

Suportul de curs si cel de activități aplicative reprezintă materialul necesar pentru realizarea aplicațiilor (deci pentru pregătirea examenului), restul sunt materiale suplimentare.

Vă rog sa consultați cu prioritate documentul Modalitati&Instructiuni_evaluare pentru a ști ce aveți de făcut la disciplina Consiliere și orientare.

Testului scris final se va desfasura pe data de 1 iunie 2019. Testul scris va dura 1h și va cuprinde itemi selectați din documentul 04. Aplicatii .

Etichete: