Examen restanțe Pedagogie II, modul postuniversitar

  • de
  1. Analizați și exemplificați relaţia dintre metoda didactică şi procedeul didactic în contextul unei secvenţe concrete de instruire la o disciplină la alegere (cca jumătate de pagină)
  2. Explicați și ilustrați trei factori perturbatori care pot fi identificați în procesul de evaluare a rezultatelor școlare ale elevului (cca jumatate de pagină)
  3. Identificaţi şi analizaţi succint avantajele şi limitele organizării şi desfăşurării sistemului de învăţământ pe clase şi lecţii (cca jumătate de pagină)
  4. De ce este considerată lecţia un „microsistem pedagogic”? (cca jumătate de pagină)

 

Notă: Răspunsurile la întrebări vor fi edítate în Word, într-un singur document, și vor fi trimise până la data de 3 mai 2020 la adresa de email: momanu@uaic.ro