Programarea examenelor la Masterul Didactic – anul I studii, an universitar 2020-2021

Disciplina Profesor Examen
Alternative educaţionale prof. dr. Momanu Mariana 31 mai 2021, ora 12
Cercetare educaţională conf.dr. Labăr Adrian – Vicentiu 7 iunie 2021, ora 16
Designul instruirii conf. dr. Frumos Florin 3 iunie 2021, ora 18
Managementul clasei lect. dr. Diac Georgeta 9 iunie
ora 16, grupa 1,
ora 17, grupa II
Disciplină de specialitate – Biologie conf. dr. Costică Naela 7 iunie 2021 ora 10
Bioetică prof.dr. Hriţcu Lucian 8 iunie 2021,
ora 10 pe wbex
Disciplină de specialitate – Educaţie Fizică şi Sport conf. dr. Radu Liliana 1 iunie 2021, ora 18
Disciplină de specialitate – Geografie lect. dr. Larion Daniela 11 iunie 2021, ora 11
Disciplină de specialitate – Teologie Ortodoxă prof. dr. Bolocan Carmen 31 mai 2021
Practică pedagogică II (specialitate) Biologie conf.dr. Costică Naela 9 iunie 2021 ora 10
Practică pedagogică II (specialitate) Educaţie Fizică şi Sport conf.dr. Rus Cristian Mihai 3 iunie 2021 ora 10
Practică pedagogică II (specialitate) Geografie conf.dr. Lesenciuc Dan – Cristian 11 iunie 2021, ora 16
Practică pedagogică II (specialitate) Teologie Ortodoxă lect. dr. Harlăoanu Paul Cezar 4 iunie 2021 ora 16