Programarea examenelor la Masterul Didactic – pentru studenții din anul I de studii, anul universitar 2021-2022

Disciplina Profesor Examen
Designul instruirii conf. dr. Frumos Florin 11.iunie.2022, ora 10, sala D208
Cercetare educaţională conf. dr. Labăr Adrian – Vicentiu 12.iunie.2022
Managementul clasei lect. dr. Diac Georgeta 11.iunie.2022, ora 12, sala D208
Alternative educaţionale prof. dr. Momanu Mariana 20.iunie.2022
Didactica de specialitate – Educaţie Fizică şi Sport conf. dr. Radu Liliana 12.iunie.2022
Practică pedagogică II conf. dr. Rus Cristian Mihai 8 iunie 2022, ora 8