Programarea pe săli a candidaţilor la examenul de obţinere a gradului didactic II – sesiunea august 2021

Nr. crt. Specializare candidat  Sala examen
1 Pedagogie, Psihologie sala II.8 (corp A Universitate)
2 Psihopedagogie specială sala D.208 (corp D Universitate)
Psihopedagogie specială sala D.316 (corp D Universitate)
3 Învatatori / Institutor / Profesor pentru învăţământul primar amf. D.IV (corp D Universitate)
Învatatori / Institutor / Profesor pentru învăţământul primar amf. I.3 (corp A Universitate)
Învatatori / Institutor / Profesor pentru învăţământul primar
invatator inv special
Sala D.301 (corp D Universitate)
4 Educatoare Institutor / Profesor pentru învăţământul preşcolar sala III.12 (corp A Universitate)
Educatoare Institutor / Profesor pentru învăţământul preşcolar sala Dima (corp A Universitate)
Educatoare Institutor / Profesor pentru învăţământul preşcolar sala Ivanescu (corp A Universitate)

La examen candidaţii trebuie să aibă asupra lor buletinul/cartea de identitate.