Programul de desfăşurare a orelor (gratuite) de Tutoriat (on-line) pentru specializările Pedagogie, Psihologire, Psihopedagogie specială, Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (învăţători, educatori)

Gradul II – sesiunea august 2021

PIPP / Educatori

Profesori  Tutorial Data şi ora începerii Intervalul orar Date pentru conectare
conf. dr. Hobjila Angelica proba de Română-Educatori 12 iulie 2021, ora 8 8-11 shorturl.at/csxCZ
prof. univ. dr. Stan Liliana proba de Metodică-Educatori 12 iulie 2021, ora 12 12-15 shorturl.at/hsxD4
prof. univ. dr. Momanu Mariana proba de Pedagogie-Educatori 6 iulie 2021, ora 14 14-20 shorturl.at/qFHIW

PIPP / Învăţători

Profesori  Tutorial Data şi ora începerii  Intervalul orar Date pentru conectare
conf. dr. Ilie Emanuela proba de Română-Învățători 12 iulie 2021, ora 8 8-11 shorturl.at/ikwyW
lect. dr. Hăvârneanu Geanina proba de Matematică-Învățători 12 iulie 2021, ora 12 12-15 shorturl.at/hDLT8
conf. dr. Massari Gianina – Ana proba de Pedagogie Învățători 9 iulie 2021, ora 9 9-15 shorturl.at/jwyHT

Invaţători educatori în învaţamântul special

Profesori  Tutorial Data şi ora începerii  Intervalul orar Date pentru conectare
conf. dr. Frumos Florin – Vasile proba Pedagogie – învățători PPS
proba Metodică – învățători PPS
14 iulie 2021, ora 9 9-15 shorturl.at/muJNS

Psihopedagogie specială

Profesori  Tutorial Data şi ora începerii  Intervalul orar Date pentru conectare
conf. dr. Butnaru Simona proba de Pedagogie – specializarea profesori PPS  8 iulie 2021, ora 8  8-14 shorturl.at/fsxRW
prof. univ. dr. Gherguţ Alois proba de Metodica predării specialităţii – profesori PPS 12 iulie 2021, ora 10 10-16 shorturl.at/eguxV

Pedagogie

Profesori  Tutorial Data şi ora începerii  Intervalul orar Date pentru conectare
conf. dr. Butnaru Simona proba de Pedagogie – specializarea profesori Pedagogie 8 iulie 2021, ora 8  8-14 shorturl.at/fyA34
prof. univ. dr. Stan Liliana proba de Metodica predării specialităţii  – profesori  Pedagogie 13 iulie 2021, ora 9 9-15 shorturl.at/jks78

Psihologie

Profesori  Tutorial Data şi ora începerii  Intervalul orar Date pentru conectare
conf. dr. Butnaru Simona proba de Pedagogie – specializarea profesori Psihologie 8 iulie 2021, ora 8  8-14 shorturl.at/cfhtE
lect. dr. Marian Andrei – Lucian proba de Metodica predării specialităţii – profesori Psihologie 19 iulie 2021, ora 10 10-16 shorturl.at/wEPY2