Repartizarea cursanţilor la practica pedagogică (Nivelul II postuniversitar – seria 2018 -2019)

  • de

Repartizarea cursanţilor la practica pedagogică este următoarea:

DISCIPLINĂ PROFESOR Specializarea cursanților Datele tutorialelor de practică pedagogică Sala
Practică pedagogică Prof. univ. dr. Ceobanu Marius – Ciprian Farmacie, Medicină, Economie 8 iunie 2019, ora 9 T 17
9 iunie 2019, ora 9 T 17
Prof. univ. dr. Sălăvăstru Dorina Drept, Litere, Psihologie şi Ştiinţe ale educaţiei, 8 iunie 2019, ora 9 T 17
9 iunie 2019, ora 9  
Lect. dr. Apostolache Roxana Biologie, Filosofie şi Ştiinţe Social – Politice, Geografie – Geologie, Informatică, Istorie, Matematică, Științe Tehnice (grupa de Științe Tehnice cuprinde toţi absolvenţii Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi”) 8 iunie 2019, ora 9 T 17
9 iunie 2019, ora 9 T 20
Asist. dr. Onu Dida Camelia Filozofie, Teologie 8 iunie 2019, ora 9 T 17
9 iunie 2019, ora 9 T 11