Repartizarea pe grupe a studenţilor

  • Grupa 1 este formată din studenţii de la specializările: Biologie şi Geografie
  • Grupa 2 este formată din studenţii de la specializările: Teologie şi Educaţie Fizică