Influenţa mediului penitenciar asupra personalităţii deţinutului

Maria Nicoleta Turliuc, Carmen Parteni
Studiul de faţă analizează impactul detenţiei asupra personalităţii deţinuţilor recidivişti şi nerecidivişti. Este recunoscut faptul că încarcerarea exercită o mare influenţă asupra capacităţii de adaptare a populaţiei private de libertate. Am propus următoarele ipoteze:…