2004 – Volume 13

Diferenţe parentale în reprezentarea emoţiilor copiilor

Diferenţe parentale în reprezentarea emoţiilor copiilor

Mihai Vizniuc
Acest studiu îşi propune să analizeze o serie de diferenţe între părinţi cu privire la modul în care aceştia îşi reprezintă emoţiile de bucurie, tristeţe şi furie ale copiilor lor. Studiul se încadrează în direcţia teoretică a psihologiei sociale cognitive, având ca obiect de studiu…

Tulburările de memorie în hipertensiunea arterială esenţială

Tulburările de memorie în hipertensiunea arterială esenţială

Adina Karner Huțuleac
În mod curent, prin hipertensiune arterială (HTA) se înţelege creşterea valorilor presiunii arteriale peste cifrele considerate normale. Hipertensiunea arterială esenţială (HTA esenţială) poate fi definită ca acea formă de HTA în care tensiunea arterială (TA) creşte progresiv…

Stilurile de ataşament şi alegerea partenerului romantic ipotetic

Stilurile de ataşament şi alegerea partenerului romantic ipotetic

Maria Nicoleta Turliuc, Lavinia Ichimaș
Teoria ataşamentului a sugerat că în cadrul interacţiunilor dintre copil şi părinte/îngrijitor ia naştere un model mintal (“working model”, concept introdus de Bowlby în 1973) care va ghida comportamentul copilului şi percepţia relaţiilor cu ceilalţi.

Starea subiectivă de bine între predictori şi efecte

Starea subiectivă de bine între predictori şi efecte

Daniela Muntele Hendreş
Dacă preocuparea pentru fericire ca domeniu de studiu în psihologie era încă destul de recent născută în anii ’80, în prezent concepte ca fericirea sau starea subiectivă de bine, considerate sinonime de cei mai mulţi autori, sunt subiecte frecvent abordate.

Schemele şi scenariile cognitive – factori modelatori în percepţia şi rezolvarea conflictelor

Schemele şi scenariile cognitive – factori modelatori în percepţia şi rezolvarea conflictelor

Mihaela Boza
La această temă am ajuns plecând de la rezultatele obţinute într-un studiu anterior (Boza, 2001), care a vizat importanţa identificării cu rolul de sex în alegerea unei strategii de răspuns la conflict. Este posibil ca şi alte componente ale Eului să fie factori modulatori.

Studiu preliminar asupra stresului ocupaţional în mediul universitar

Studiu preliminar asupra stresului ocupaţional în mediul universitar

Adrian Neculau, Daniela Victoria Zaharia, Mihai Curelaru
Eficienţa unei organizaţii este influenţată nu numai de factorii economici, ci şi de cei psiho-sociali. Iar dintre aceştia din urmă, stresul profesional şi atitudinea faţă de muncă a angajaţilor reprezintă factori cu impact major, ambii influenţaţi de modul în care…

Violenţa în mediul şcolar. Percepţii ale actorilor implicaţi

Violenţa în mediul şcolar. Percepţii ale actorilor implicaţi

Dorina Sălăvăstru, Claudia Călin, Georgeta Cadar, Daniela Speranţa Robotă, Manuela Tudose
Fenomenul violenţei în şcolile din România ia amploare. Sau, cel puţin aceasta este concluzia la care ajungi dacă răsfoieşti presa din ultima perioadă. O elevă a Şcolii Centrale din Bucureşti a fost înjunghiată de un bărbat de 32 de ani în biroul directorului adjunct…

Despre necesitatea sacrificării rituale a fondatorilor

Despre necesitatea sacrificării rituale a fondatorilor

Adrian Neculau
Solicitat de coordonatorul revistei „Synergies Roumanie”, editată de către GERFLINT (Groupe d’Etude et de Recherches pour le Français Langue Internationale) şi publicată de MSH din Paris, să fac parte dintre cei ce o girează în România şi…

Skip to content