2002 – Volume 11

Stiluri de ataşament şi mecanisme de apărare

Stiluri de ataşament şi mecanisme de apărare

Mihai Corneanu
Deşi, în general, teoria ataşamentului este considerată o teorie despre protejarea de pericole şi nevoia de a găsi un partener pentru reproducere, cercetările din ultimii ani dovedesc faptul că poate fi considerată şi o teorie a structurării, reglării afective.

Optimizarea comunicării interpersonale cu expresii probabilistice verbale

Optimizarea comunicării interpersonale cu expresii probabilistice verbale

Daniela Mihăilescu
Comunicarea incertitudinilor şi probabilităţilor ocupă un loc central în lumea actuală. Luarea deciziilor în condiţii de incertitudine implică întotdeauna şi în mod necesar folosirea evaluărilor probabilistice. Prognosticienii şi decidenţii descriu evenimente incerte utilizând termen…

Ipostaze ale personalităţii publice

Ipostaze ale personalităţii publice

Mihai Curelaru
Fără îndoială, conceptul de personalitate este central în psihologie şi de aceea o parte importantă a preocupărilor acestei discipline este orientată spre înţelegerea personalităţii umane (Havârneanu, 2000a). Cu toate acestea, nu există un consens printre psihologi cu privire la…

Paradigme ale stresului ocupaţional

Paradigme ale stresului ocupaţional

Daniela Zaharia
Deşi referirile la problematica stresului sunt foarte frecvente atât în limbajul cotidian cât şi în cercetarea ştiinţifică, încă nu există o definiţie universal acceptată a acestui concept. Stresul a fost conceput atât ca o variabilă independentă, cât şi ca una dependentă sau ca un proces.

Influenţa conformităţii rolului de sex asupra atitudinii faţă de egali la preadolescenţi şi adolescenţi

Influenţa conformităţii rolului de sex asupra atitudinii faţă de egali la preadolescenţi şi adolescenţi

Constantina Alexandru, Mihaela Boza
Nu există perioadă din dezvoltarea umană în care compania prietenilor să fie mai căutată decât preadolescenţa şi adolescenţa. Acestea sunt prin excelenţă vârste de „graţie socială” în care comuniunea cu egalii atinge maximum de intensitate. De aceea, subiectul acestei cercetări îl constituie…

Agresivitatea dislocată şi stima de sine ridicată: o abordare mai nuanţată a conceptelor şi reanalizarea relaţiilor dintre acestea

Agresivitatea dislocată şi stima de sine ridicată: o abordare mai nuanţată a conceptelor şi reanalizarea relaţiilor dintre acestea

Dorin Nastas
„Agresivitatea” şi „stima de sine” sunt teme de cercetare şi concepte clasice pentru cercetarea psihosocială. În acelaşi timp, aceste concepte, la fel ca şi realitatea la care se referă, sunt extrem de complexe, fapt care a generat, pe bună dreptate, frecvente dezbateri legate de…

Reprezentări sociale ale NATO. Influenţa contextului social şi transformarea reprezentării

Reprezentări sociale ale NATO. Influenţa contextului social şi transformarea reprezentării

Adrian Neculau, Mihai Curelaru, Camelia Puzdriac, Corina Ilin, Versavia Curelaru
NATO (North Atlantic Treaty Organization – Tratatul Atlanticului de Nord) este o organizaţie militară, de apărare colectivă, care a luat naştere în 4 aprilie 19496, reunind la acea dată 12 state (SUA, Canada şi 10 ţări europene:…

Skip to content